Có 7135 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

233/2003/QĐ-UBDT

16/10/2003

Quyết định số 233/2003/QÐ-UBDT ngày 16/10/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Uỷ ban Dân tộc

232/2003/QĐ-UBDT

15/10/2003

Quyết định số 232/2003/QĐ-UBDT ngày 16/10/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế

448/TB-UBDT

29/05/2003

Thông báo số 448/TB-UBDT, ngày 29/5/2003 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc thay đổi các TTCX được tiếp tục đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2002 - 2005

74/TB-UBDT

29/01/2003

Thông báo số 74/TB-UBDT, ngày 29/01/2003 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về bổ sung danh sách các TTCX được tiếp tục đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2002 - 2005

166/2002/QĐ-UBDTMN

05/09/2002

Quyết định số 166/2002/QĐ-UBDTMN, ngày 05/9/2002 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc ban hành quy định tiêu chí Hộ dân tộc đặc biệt khó khăn

636/UBDTMN-BTK

16/08/2002

Công văn số 636/UBDTMN-BTK, ngày 16/8/2002 về việc hướng dẫn thực hiện dự án đào tạo cán bộ thuộc Chương trình 135

42/2002/QĐ-UBDTMN

02/04/2002

Quyết định số 42/2002/QĐ-UBDTMN ngày 03/4/2002 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT&MN về việc: Ban hành Quy định đặt hàng về nội dung, phương thức và biện pháp tổ chức thực hiện cấp một số loại Báo, Tạp chí cho vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi

140/TB-UBDTMN

12/03/2002

Thông báo số 140/TB-UBDTMN, ngày 12/3/2002 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về danh sách các TTCX được tiếp tục đầu tư xây dựng từ kế hoạch năm 2002 - 2005.

912/2001/TTLT/UBDTMN-BTC-BKHĐT

16/11/2001

Thông tư liên tịch số 912/2001/TTLT/UBDTMN-BTC-BKHĐT, ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ Hộ dân tộc thiểu số

894/2001/TT-UBDT

13/11/2001

Thông tư số 894/2001/TT-UBDTMN, ngày 13/11/2001 của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng công trình hạ tầng, dự án xây dựng TTCX thu

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.