Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

786/GM-VP

20/10/2023

Giấy mời dự họp lãnh đạo Ủy ban giao ban tuần 43 và nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm (14h00 ngày 23/10/2023)

734/QĐ-UBDT

12/10/2023

Quyết định V/v Ban hành Nội quy sử dụng các tầng hầm tòa nhà trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội

730/QĐ-UBDT

10/10/2023

Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 927/QĐ-UBDT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc

723/QĐ-UBDT

06/10/2023

Quyết định thành lập Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ của Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên

1786/TB-UBDT

04/10/2023

Thông báo V/v nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện chính sách đặt hàng cung cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025 theo Quyết định số 752/QĐ-TTg, ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ năm 2024

686/VP-TH

28/09/2023

V/v khai thác, sử dụng chuyên mục "Nội quy, quy chế" trên Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc

1679/BC-UBDT

25/09/2023

Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

649/TB-VP

20/09/2023

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 38 năm 2023

634/TB-VP

14/09/2023

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 37 năm 2023

624/GM-VP

10/09/2023

Dự họp Lãnh đạo Ủy ban giao ban tuần 37 và nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vu trọng tâm

655/QĐ-UBDT

05/09/2023

Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

650/QĐ-UBDT

31/08/2023

Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc

554/TB-VP

28/08/2023

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp về xây dựng quy định chế độ chi đặc thù cho các đối tượng do Ủy ban Dân tộc thực hiện

555/TB-VP

28/08/2023

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, chủ nhiệm tại cuộc làm việc với Văn phòng Chương trình 1719

549/TB-VP

25/08/2023

Thông báo v/v tuyển chọn kịch bản cho Dự án sản xuất series phim tài liệu và phim ngắn (sitcom) "Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết đồng lòng thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia

62/QĐ-VP

25/08/2023

Quyết định v/v phê duyệt bản yêu cầu báo giá dự án sản xuất series phim tài liệu và phim ngắn (sitcom)" " Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết đồng lòng thực hiện Đề ná tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia" trên Truyền hình Thông tấn, năm 2023

1505/TB-UBDT

25/08/2023

Thông báo Tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc tại Ủy ban Dân tộc năm 2023

1489/KH-UBDT

23/08/2023

Kế hoạch Tiếp nhận công chức, viên chức năm 2023 của Ủy ban Dân tộc

07/VP-TH

21/08/2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UỶ BAN Tuần 34 (từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2023)

588/QĐ-UBDT

17/08/2023

Quyết định V/v ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc

06/VP-TH

01/08/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban Tuần 31 (từ ngày 31/7 đến ngày 06/8/2023)

1279/UBDT-TT

25/07/2023

V/v đôn đốc hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

1244/UBDT-KHTC

20/07/2023

V/v triển khai điều tra thu nhập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

1201/TB-UBDT

17/07/2023

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

1139/TB-UBDT

06/07/2023

Thông báo V/v đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi , vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025 theo Quyết định số 752/QĐ-TTg, ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ

473/QĐ-UBDT

29/06/2023

Quyết định ban hành nội quy sử dụng và tiết kiệm điện của Ủy ban Dân tộc

457/QĐ-UBDT

26/06/2023

Quyết định V/v điểu chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

981/TB-UBDT

16/06/2023

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023

893/TB-UBDT

02/06/2023

Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cả nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (lần 2)

862/BC-UBDT

26/05/2023

Báo cáo gửi VPCP về tình hình công tác dân tộc tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc.

863/UBDT-TCCB

26/05/2023

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc

820/TB-UBDT

19/05/2023

Thông báo KL của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

364/QĐ-UBDT

17/05/2023

Ban hành Quy chế tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc

663/TB-UBDT

28/04/2023

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về xử lý khó khăn vướng mắc nội dung đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Dự án 9, Chương trình MTQGDTTS&MN

523/UBDT-DTTS

10/04/2023

V/v đăng Dự thảo văn bản QPPL xin ý kiến trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ

469/UBDT-CTMTQG

31/03/2023

V/v hướng dẫn nội dung thuộc lĩnh vực chi vốn sự nghiệp các Dự án, Tiểu dự án Chương trình MTQGDTT&MN

353/TB-UBDT

16/03/2023

Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2023 của Ủy ban Dân tộc

117/QĐ-UBDT

16/03/2023

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Dân tộc

291/TB-UBDT

06/03/2023

Thông báo Tuyển dụng viên chức quản lý năm 2023

182/TB-UBDT

17/02/2023

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền về Đề án tiếp tục thực hiện chính sách “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS và MN, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2023- 2025

183/TB-UBDT

17/02/2023

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc với Vụ Dân tộc thiểu số về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết 05 năm, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

102/BC-UBDT

02/02/2023

Báo cáo Tình hình công tác dân tộc tháng 01 nhiệm vụ trong tâm tháng 02 năm 2023

2349/TB-UBDT

07/01/2023

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền về xây dựng Đề án “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025

2356/TB-UBDT

30/12/2022

Thông báo Lịch tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc năm 2023

1002/QĐ-UBDT

29/12/2022

Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

903/QĐ-UBDT

01/12/2022

Quyết định V/v phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

2063/TB-UBDT

29/11/2022

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Uỷ ban Dân tộc

2068/BC-UBDT

28/11/2022

Báo cáo công tác dân tộc tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022

1999/UBDT-TCCB

18/11/2022

V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Ủy ban Dân tộc

1978/UBDT-TCCB

16/11/2022

V/v đăng thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc trên các phương tiện truyền thông

1966/KH-UBDT

15/11/2022

Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc

1881/UBDT-DTTS

07/11/2022

V/v thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

1864/UBDT-TT

04/11/2022

V/v triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/ADIS năm 2022

1836/TB-UBDT

01/11/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 44 năm 2022

797/QĐ-UBDT

28/10/2022

Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 225/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quy chế quản lý nhiêm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc

1784/TB-UBDT

26/10/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Uỷ ban tuần 43 năm 2022

768/QĐ-UBDT

24/10/2022

QUyết định ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc

1766/UBDT-CSDT

21/10/2022

V/v thực hiện Tiểu dự án 4 của Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025

767/QĐ-UBDT

21/10/2022

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban Dân tộc

767/QĐ-UBDT

21/10/2022

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban Dân tộc

426/TB-VP

20/10/2022

Thông báo tuyển kịch bản sản xuất phim tài liệu, phim ngắn (tiểu phẩm) tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc nội dung 2 "Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số " của Dự án 10 CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025)

1720/TB-UBDT

18/10/2022

thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022

1696/KH-UBDT

07/10/2022

Kế hoạch Tổ Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2022

1618/TB-UBDT

03/10/2022

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp chuẩn bị tiếp nhận các trường theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

1540/TB-UBDT

21/09/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 38 năm 2022

426/VP-TH

05/09/2022

V/v mời họp Uỷ ban tháng 8/2022

1382/TB-UBDT

31/08/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số về xây dựng Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch triển khai năm 2022

1435/TB-UBDT

31/08/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 35 năm 2022

570/QĐ-UBDT

29/08/2022

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sủ dụng phòng đào tạo trực tuyến của Ủy ban Dân tộc

1308/BC-UBDT

26/08/2022

Báo cáo tình hình công tác dân tộc tháng 8 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022

1309/TB-UBDT

18/08/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại phiên họp nghe báo cáo các nội dung vướng mắc trong ban hành cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

1277/TB-UBDT

11/08/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 và các tháng cuối năm 2022

1243/TB-UBDT

08/08/2022

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp nghe báo cáo về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác

1225/TB-UBDT

03/08/2022

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025

1074/TB-UBDT

12/07/2022

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị toàn quốc Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

02/2022/TT-UBDT

30/06/2022

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

975/BC-UBDT

21/06/2022

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2021

931/TB-UBDT

15/06/2022

Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền về triển khai thực hiện Thông báo số 890/TB-UBDT, ngày 08/6/2022 và một số nhiệm vụ liên quan

927/TB-UBDT

14/06/2022

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 24

370/QĐ-UBDT

10/06/2022

Về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Ủy ban Dân tộc

884/BC-UBDT

08/06/2022

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

858/UBDT-TT

03/06/2022

V/v hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2022

855/BC-UBDT

03/06/2022

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

338/QĐ-UBDT

20/05/2022

Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công cơ quan Ủy ban Dân tộc

332/QĐ-UBDT

17/05/2022

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phòng họp số của Ủy ban Dân tộc

326/QĐ-UBDT

10/05/2022

Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác Phòng máy chủ của Ủy ban Dân tộc

314/QĐ-UBDT

05/05/2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc năm 2022

623/BC-UBDT

23/04/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

616/TB-UBDT

22/04/2022

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

616/TB-UBDT

22/04/2022

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

471/TB-UBDT

01/04/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban về công tác chuẩn bị chương trình làm việc của đồng chí Chủ tịch Quốc hội với Uỷ ban Dân tộc và góp ý đối với dự thảo Báo cáo tại Chương trình làm việc

446/TB-UBDT

29/03/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp Lãnh đạo Uỷ ban

426/BC-UBDT

25/03/2022

Báo cáo Sơ kết công tác dân tộc quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II băm 2022

167/QĐ-UBDT

18/03/2022

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài của Ủy ban Dân tộc

213/TB-UBDT

16/02/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 07 năm 2022

214/TB-UBDT

16/02/2022

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tại cuộc họp về công tác tuyên truyền năm 2022

215/TB-UBDT

16/02/2022

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ về thực hiện Chương trình nục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội về đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 năm 2022

61/QĐ-UBDT

27/01/2022

Quyết định ban hành quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc

21/TB-UBDT

06/01/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại hội nghị tổng kết công tác cơ quan, công tác xây dựng Đảng và công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban năm 2021

20/TB-UBDT

06/01/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 01 năm 2022

559/TB-VP

31/12/2021

V/v Thông báo Chương trình làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm từ ngày 04/01/2022 đến hết ngày 28/01/2022

2084/GM-UBDT

29/12/2021

Giấy mời Dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

1984/TB-UBDT

14/12/2021

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc hội ý lãnh đạo Ủy ban tuần 51

1965/GM-UBDT

13/12/2021

Giấy mời Dự đưa tin Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp công tác từ năm 2019 đến năm 2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Đài truyền hình Việt Nam và Ủy ban Dân tộc ( gửi báo chí)

1938/UBDT-MTQG

08/12/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

1940/TB-UBDT

08/12/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 50

1886/TB-UBDT

01/12/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc với Nhà khách Dân tộc về công tác tổ chức bộ máy và phương án kinh doanh

1887/TB-UBDT

01/12/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc về tiến độ xây dựng công trình Khách sạn Dân tộc

1842/UBDT-PC

25/11/2021

Về việc đề nghị báo cáo việc ban hành VBQPPL có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2021

781/QĐ-UBDT

16/11/2021

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộc

1756/TTR-UBDT

13/11/2021

Tờ trình V/v phê duyệt Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đén năm 2025

770/QĐ-UBDT

12/11/2021

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

1753/BC-UBDT

12/11/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021

1740/KH-UBDT

11/11/2021

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận trung ương và ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016- 2020

1741/BC-UBDT

11/11/2021

Báo cáo Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2018-2021

1724TB-UBDT

10/11/2021

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021

1688/BC-BCĐ

04/11/2021

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid tại các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ ngày 27/10 đến 03/11/2121

1/2021/TT-UBDT

01/11/2021

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

1657/UBDT-DTTD

29/10/2021

V/v triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

1631/UBDT-VP

26/10/2021

V/v hỗ trợ hội trường, đường truyền, kết nối trực tuyến để tổ chức Hội thảo với các địa phương

710/QĐ-UBDT

20/10/2021

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Dân tộc

1576/UBDT-KHTC

18/10/2021

V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1572/BC-UBDT

16/10/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 15/10/2021

1568/BC-UBDT

15/10/2021

Báo cáo Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

1561/TB-UBDT

14/10/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

1523/BC-BCĐ

10/10/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 09/10/2021

1516/GM-UBDT

09/10/2021

Giấy mời dự đưa tin Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Thưởng trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc

403/VPUB-HCTK

07/10/2021

V/v thông báo danh sách đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021

1498/KH-UBDT

06/10/2021

Kế hoạch Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 và ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc

1500/GM-UBDT

06/10/2021

Giấy mời Dự đưa tin Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 và triển khai Chương trình phối họp công tác giai đoạn 2021-2025

684/QĐ-UBDT

06/10/2021

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

1479/BC-BCĐ

04/10/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 03/10/2021

1468/UBDT-VP

03/10/2021

V/v triển khai một số nội dung Chuẩn bị tổ chức hội nghị

1431/UBDT-KHTC

30/09/2021

V/v báo cáo tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

1437/BC-UBDT

30/09/2021

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

1426/BC-UBDT

29/09/2021

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc quý III, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 của UBDT.

643/QĐ-UBDT

28/09/2021

Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc"

642/QĐ-UBDT

28/09/2021

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc

645/QĐ-UBDT

28/09/2021

Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5 năm 2021-2025

644/QĐ-UBDT

28/09/2021

Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc" ( cho 34 cá nhân )

1398/BC-BCĐ

25/09/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 23/9/2021

1399/BC-BCĐ

25/09/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 24/9/2021

1380/BC-UBDT

24/09/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021

1394/UBDT-TCCB

24/09/2021

V/v hiệp y khen thưởng

641/QĐ-UBDT

24/09/2021

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toang quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021

1329/BC-UBDT

22/09/2021

Báo cáo Việc ban hành và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lính vực công tác dân tộc

1361/TB-UBDT

22/09/2021

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Ủy ban tuần 39

1346/UBDT-KHTC

21/09/2021

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

1336/BC-BCĐ

20/09/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 19/9/2021

1331/BC-UBDT

18/09/2021

Báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ ngày 27/4 đến hết ngày 17/9/2021

1302/ UBDT-PC

17/09/2021

tham gia ý kiến đối với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

1303/UBDT-CSDT

17/09/2021

V/v gửi văn bản góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá tác động trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020

1328/UBDT-CSDT

17/09/2021

V/v Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực DTTS (gửi các tỉnh/ thành)

1297/BC-UBDT

16/09/2021

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá

1286/UBDT-CSDT

15/09/2021

V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1285/TB-UBDT

15/09/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 38

1276/BC-UBDT

14/09/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 13/9/2021

1277/UBDT-KHTC

14/09/2021

V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

1278/UBDT-KHTC

14/09/2021

V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

1279/UBDT-KHTC

14/09/2021

V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

1280/UBDT-KHTC

14/09/2021

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo " Các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu các định hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập QHTTQG thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đén năm 2050"

1281/UBDT-KHTC

14/09/2021

V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Trung du và miền núi phái Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

1282/UBDT-KHTC

14/09/2021

V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùngTây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

1269/TB-UBDT

13/09/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp làm việc về đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc

1265/UBDT-TT

12/09/2021

V/v đánh giá Chương trình phối hợp 2017-2021, chuẩn bị ký kết giai đoạn 2021-2025

1257/UBDT-PC

10/09/2021

CV về việc báo cáo ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có liên quan đến công tác dân tộc.

1246/UBDT-KHTC

08/09/2021

Công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1233/BCĐTUCTMTQG

06/09/2021

V/v Tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, 2022

1236/UBDT-KHTC

06/09/2021

V/v đánh giá 5 năm thực hiện Luật Thống kê

1237/BC-UBDT

06/09/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 05/9/2021

1231/BC-BCĐ

05/09/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 04/9/2021

1019/UBDT-KHTC

04/09/2021

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ số 08/2015/NĐ-CP

1021/UBDT-TTR

04/09/2021

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo các thông tư về nghiệp vụ công tác thanh tra

1022/UBDT-PC

04/09/2021

V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của CP

1028/UBDT-CSDT

04/09/2021

V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết về tiêu chuẩn và sắp xếp ĐVHC, dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13

1037/UBDT-KHTC

04/09/2021

1037/UBDT-KHTC V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính

1039/BC-UBDT

04/09/2021

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

1023/UBDT-PC

04/09/2021

V/v ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan, văn hoá và quảng cáo

1023/UBDT-PC

04/09/2021

V/v ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan, văn hoá và quảng cáo

1049/BC-UBDT

04/09/2021

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021

1228/BC-BCĐ

03/09/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 02/9/2021

1225/BC-BCĐ

02/09/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 01/9/2021

1209/TB-UBDT

30/08/2021

Thông báo Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ ngày 2 thánh 9 năm 2021

1199/BC-UBDT

27/08/2021

Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021

1192/BC-UBDT

26/08/2021

Báo cáo Kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021

1193/BC-UBDT

26/08/2021

Báo cáo Công tác ban hành văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực đối ngoài thời gian từ 01/7/2020 đến 30/6/2021 của Ủy ban Dân tộc

1142/TB-UBDT

26/08/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại hội ý lãnh đạo tuần 34

318/VP-HCTK

25/08/2021

V/v xây dựng lịch, chương trình công tác tuần của các vụ, đơn vị

1180/TB-UBDT

24/08/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý lãnh đạo Ủy ban tuần 35 năm 2021

1170/BC-UBDT

23/08/2021

Báo cáo Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

543/QĐ-UBDT

23/08/2021

Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban Dân tộc

1160/BC-BCĐ

22/08/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 21/8/2021

1159/BC-BCĐ

21/08/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 20/8/2021

1150/BC-UBDT

20/08/2021

Báo cáo tình hình 03 năm triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin

1154/UBDT-CSDT

20/08/2021

V/v kiểm tra, rà soát, đối chiếu thôn ĐBKK vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025

1142/TB-UBDT

19/08/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại hội ý lãnh đạo Ủy ban tuần 34

1143/BC-UBDT

19/08/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 18/8/2021

1137/BC-UBDT

18/08/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 17/8/2021

536/QĐ-UBDT

18/08/2021

Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn triển khai CTMTQG giai đoạn 1 từ năm 2021- 2025

291/VP-VTLT

17/08/2021

Về việc nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc qua Hệ ĐHTN

1133/BC-UBDT

17/08/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 16/8/2021

1128/BC-BCĐ

16/08/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 15/8/2021

1127BC-BCĐ

15/08/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 14/8/2021

1116/UBDT-TTTT

13/08/2021

V/v góp ý kiến dự thảo “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

1121/UBDT -VP

13/08/2021

V/v góp ý Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ - TTg

1122/UBDT-VP

13/08/2021

V/v thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ

1124/UBDT-CTMTQG

13/08/2021

Góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2030

1111/TB-UBDT

12/08/2021

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc hội ý lãnh đạo Ủy ban tuần 33

1109/BC-BCĐ

12/08/2021

Báo cáo nhanh Bộ trưởng, Chủ nhiệm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 11/8/2021

1111/TB-UBDT

12/08/2021

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc hội ý Lãnh đạo tuần 33

1101/BC-UBDT

11/08/2021

Báo cáo nhanh tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến hết ngày 10/8/2021

1103/BC-UBDT

11/08/2021

Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

1107/UBDT-CSDT

11/08/2021

V/v cử thành viên tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Thông tư

530/QĐ-UBDT

10/08/2021

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ủy ban Dân tộc theo nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026 ( theo trình tự, thủ tục rút gon)

1100/BC-UBDT

10/08/2021

Báo cáo nhanh tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tính đến ngày 09/8/2021

1098/UBDT-TT

10/08/2021

V/v tăng cường tuyên truyền đến đồng bào vùng DTTS&MN trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 (gửi các cơ quan báo chí)

281/BC-VP

10/08/2021

Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 32 ( Từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 8 năm 2021)

1092/UBDT-TT

09/08/2021

V/v tăng cường tuyên truyền đến đồng bào vùng DTTS&MN trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

522/QĐ-UBDT

04/08/2021

Quyết định V/v thay đổi chủ đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

1079/TB-UBDT

03/08/2021

Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển

1064/UBDT-VP

01/08/2021

V/v một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19

1052/BC-UBDT

30/07/2021

Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa XIV

1060/BC-UBDT

30/07/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021

1061/BC-UBDT

30/07/2021

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội

1049/BC-UBDT

30/07/2021

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021

1037/UBDT-KHTC

28/07/2021

V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính

1039/BC-UBDT

28/07/2021

Báo cáo Sơ kết công tác đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

250/BC-VP

27/07/2021

Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 30 ( Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021 )

510/QĐ-UBDT

26/07/2021

Quyết định Phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022

1032/UBDT-VP

26/07/2021

V/v thay đổi thời gian tổ chức giao ban công tác tháng 8 năm 2021

1016/UBDT-KHTC

23/07/2021

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 lĩnh vực công tác dân tộc

1019/UBDT-KHTC

23/07/2021

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung số Nghị định 08/2015/NĐ-CP

505/QĐ-UBDT

23/07/2021

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

1021/UBDT-TTR

23/07/2021

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo các thông tư về nghiệm vụ công tác thanh tra

1025/UBDT-CSDT

23/07/2021

V/v thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1013/TB-UBDT

22/07/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 30 năm 2021

996/UBDT-PC

21/07/2021

V/v báo cáo thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

246/BC-UBDT

21/07/2021

Báo cáo Kết quả công tác tuần 29 ( Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 năm 2021)

990/UBDT-PC

20/07/2021

V/v phối hợp xây dựng báo cáo thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác bồi thường nhà nước năm 2021

991/UBDT-TCCB

20/07/2021

V/v hiệp ý khen thưởng

992/UBDT-TCCB

20/07/2021

V/v góp ý dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc

972/UBDT-VP

16/07/2021

V/v thông báo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về tổ chức Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và nhóm dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam từ ngày 19-30/7/2021

979/TB-UBDT

16/07/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

966/UBDT-PC

15/07/2021

V/v đề xuất nhiệm vụ trọng tâm PBGDPL những tháng cuối năm 2021

967/UBDT-PC

15/07/2021

V/v nghiên cứu bổ sung đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương

941/UBDT-PC

13/07/2021

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một sối điều Nghị định số 156/2020/NĐ-CP

954/GM-UBDT

13/07/2021

Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

932/UBDT-PC

12/07/2021

V/v rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực lao động - Thương binh và xã hội

936/GM-UBDT

12/07/2021

Giấy mời Hội nghị tổng kết Chương trình CTDT/16 -20 và tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH& CN và UBDT

919/UBDT-KHTC

09/07/2021

V/v góp ý dư thảo Đề án Thể chế liên kết vùng

924/UBDT-TCCB

09/07/2021

V/v xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện

233/BC-VP

09/07/2021

Báo cáo Kết quả công tác tuần 28 ( Từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 7 năm 2021)

904/UBDT-TCCB

08/07/2021

V/v xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực công tác dân tộc

908/UBDT-KHTC

08/07/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải

909/UBDT-KHTC

08/07/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu phí kiểm dịch gia cầm và lệ phí trong lĩnh vực thú ý

902/UBDT

07/07/2021

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (lần thứ 3)

225/BC-VP

06/07/2021

Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 27 ( Từ ngày 28/6/ đến ngày 02/7/2021)

891/TTR-UBDT

06/07/2021

Tờ trình V/v phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025

892/BC-UBDT

06/07/2021

Báo cáo rà soát, đánh giá tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

896/UBDT

06/07/2021

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

897/UBDT

06/07/2021

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ công Thương ban hành.

898/UBDT

06/07/2021

V/v tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

885/GM-UBDT

05/07/2021

Giấy mời Góp ý hoàn thiện Hồ sơ thẩm định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ( Thời gian 14h00, Ngày 06/7/2021)

874/UBDT-PC

02/07/2021

V/v dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, năng lượng nguyên tử

875/UBDT-PC

02/07/2021

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính

876/UBDT-DTTS

02/07/2021

V/v Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14

877/UBDT-CSDT

02/07/2021

V/v trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

864/UBDT-KHTC

01/07/2021

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

850/BC-UBDT

30/06/2021

Báo cáo Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

425/QĐ-UBDT

29/06/2021

Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 " Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở V iệt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20

852/TB-UBDT

29/06/2021

Thông báo kết luận của Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm nông Quốc Tuấn tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 27 năm 2021

214/BC-VP

29/06/2021

Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 26 ( Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 6 năm 2021

853/UBDT-KHTC

29/06/2021

V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo và dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

856/BC-UBDT

29/06/2021

Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

843/UBDT-PC

28/06/2021

V/v rà soát VBQPPL thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật BVMT theo Quyết định số 343/QĐ-TTg

844/UBDT-CSDT

28/06/2021

V/v thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

829/UBDT-KHTC

25/06/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

830/UBDT-CSDT

25/06/2021

V/v Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg

832/UBDT-KHTC

25/06/2021

V/v góp ý đối với Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2021

838/UBDT-PC

25/06/2021

V/v nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật

825/UBDT-PC

24/06/2021

v/v phối hợp tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

826/UBDT-PC

24/06/2021

v/v phối hợp duy trì mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

827/UBDT-PC

24/06/2021

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới

814/BC-UBDT

23/06/2021

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc 6 tháng đầu năm 2021

818/UBDT-KHTC

23/06/2021

V/v tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

820/TB-UBDT

23/06/2021

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 26 năm 2021

785/UBDT-CSDT

18/06/2021

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ( lần 2)

792/UBDT-DTTS

18/06/2021

V/v gửi văn bản góp ý Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù

796/UBDT-KHTC

18/06/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

797/UBDT-TCCB

18/06/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

795/TB-UBDT

18/06/2021

Thông báo Số lượng người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTtg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021

782/UBDT-PC

17/06/2021

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016

783/UBDT-PC

17/06/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư về thông cáo báo chí

781/BC-UBDT

17/06/2021

Báo cáo Kết quả công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021

422/QĐ-UBDT

16/06/2021

Điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021"

772/UBDT-KHTC

16/06/2021

V/v về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

773/BC-UBDT

16/06/2021

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

774/UBDT-PC

16/06/2021

v/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

761/GM-UBDT

15/06/2021

Giấy mời Hội thảo Tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tác, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

187/BC-UBDT

15/06/2021

Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 24 ( Từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 6 năm 2021)

767/TB-UBDT

15/06/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 25 năm 2021

749/UBDT-PC

14/06/2021

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh - trật tự

750/UBDT-PC0

14/06/2021

V/v góp ý dự thảo danh mục các văn bản QPPL dự kiến phát điển Đề mục Tổ chức Quốc hội

751/UBDT-PC

14/06/2021

V/v rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội

752/BC-UBDT

14/06/2021

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2021

755/UBDT-ĐPI

14/06/2021

V/v góp ý dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo về và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp

756/UBDT-PC

14/06/2021

V/v tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp XLHC giáo dục tại xã, phường, thị trấn

757/BC-UBDT

14/06/2021

Báo cáo Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021

737/.GM-UBDT

11/06/2021

Giấy mời Tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

740/UBDT-PC

11/06/2021

V/v đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác dân tộc

741/BC-UBDT

11/06/2021

Báo cáo công tác kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

741/BC-UBDT

11/06/2021

Báo cáo công tác kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

746/UBDT-CSDT

11/06/2021

V/v gói ý kiến báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng

378/QĐ-UBDT

11/06/2021

Quyết định V/v ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam

730/UBDT-KHTC

10/06/2021

V/v tham gia ý kiến góp ý Đề cương Báo cáo thuyết minh Quy hoạch

732/BC-UBDT

10/06/2021

Báo cáo Tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

372/QĐ-UBDT

09/06/2021

Quyết định V/v phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

722/TB-UBDT

09/06/2021

Thông báo Kết luận của bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền

723/UBDT-PC

09/06/2021

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

726/KH-UBDT

09/06/2021

Kế hoạch tổ chức công bố Quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc

728/TB-UBDT

09/06/2021

Thông báo kết luận của Thư trưởng, phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển

724/TB-UBDT

09/06/2021

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Thanh tra Ủy ban

720/BC-UBDT

09/06/2021

Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

716/TB-UBDT

08/06/2021

Thông báo kết luận của bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc tại Hội ý lãnh đạo Ủy ban tuần 24 năm 2021

707/UBDT-KHTC

07/06/2021

V/v góp ý dự thảo báo cáo xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022

708/UBDT-KHTC

07/06/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024

710/UBDT-KHTC

07/06/2021

V/v hướng dẫn cơ chế thực hiện nhiệm vụ " Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam "

691/UBDT-KHTC

04/06/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2019/TT-BTC

692/UBDT-CSDT

04/06/2021

V/v trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV ( tỉnh Lào Cai )

693/UBDT-CSDT

04/06/2021

V/v trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

695/UBDT-ĐPI

04/06/2021

V/v kinh phí hỗ trợ đồng bào DTTS bị dịch Covid -19

368/QĐ-BCĐ

04/06/2021

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 Ủy ban Dân tộc

686/UBDT-TCCB

03/06/2021

V/v Đề nghị khen thưởng cá nhân trong thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

687/UBDT-KHTC

03/06/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt đọng nghiệp vụ KBNN

689/UBDT-KHTC

03/06/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lề phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho SXKD ứng phó với dịch Covid - 19

683/BC-UBDT

02/06/2021

Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021

668/TB-UBDT

01/06/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

669/TB-UBDT

01/06/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ

666/UBDT-CSDT

01/06/2021

V/v ý kiến đối với dự thảo công văn trả lời UBND tỉnh Quảng Bình về phụ cấp đặc biệt

362/QĐ-UBDT

01/06/2021

v/v kiện toàn nhân sự Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ủy ban Dân tộc

671/UBDT-PC

01/06/2021

V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

673/UBDT-ĐPI

01/06/2021

V/v phối hợp triển khai thực hiện Dự án môi trường năm 2021

660/UBDT-KHTC

31/05/2021

V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

663/UBDT-CSDT

31/05/2021

V/v tham gia góp ý dự thảo tờ trình, Quyết định sửa đổi Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg

644/UBDT-KHTC

28/05/2021

V/v báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

645/UBDT-PC

28/05/2021

V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sát và hàng không dân dụng

647/UBDT-CSDT

28/05/2021

V/v cử công chức tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập

659/UBDT-KHTC

28/05/2021

V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học

633/TB-UBDT

27/05/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 22 năm 2021

630/UBDT-PC

27/05/2021

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt VPHC số 15/2020/NĐ-CP; 119/2020/NĐ-CP

640/TB-UBDT

27/05/2021

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính

624/UBDT-KHTC

26/05/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

626/UBDT-KHTC

26/05/2021

V/v góp ý các dự thảo về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

137/VP-HCTK

26/05/2021

V/v đôn đốc thực hiện Báo cáo tuần

618/UBDT-KHTC

26/05/2021

V/v phân bổ chi tiết số vốn còn lại thuộc kế hoạch năm 2021

616/UBDT-TH

25/05/2021

V/v thực hiện chế độ báo cáo công tác dân tộc

131/BC-VP

25/05/2021

Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 21 ( Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021

612/TB-UBDT

22/05/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Vụ địa phương I

594/UBDT-PC

21/05/2021

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch và Danh mục văn bản dự kiến pháp điển Đề mục " Tổ chức Tòa án nhân dân tối cao"

595/UBDT-PC

21/05/2021

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch và Danh mục băn bản dự kiến phát điển Đề mục " Phá sản"

598/UBDT-CSDT

21/05/2021

V/v góp ý đự thảo Thông tư quy định nội dung chi tiết gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại trạm Y tế

604/TB-UBDT

21/05/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Nhà khách Dân tộc

601/UBDT-CSDT

21/05/2021

V/v xin ý kiến về dự thảo Tờ trình. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 174/QĐ-TTg

600/UBDT-KHTC

21/05/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu

585/UBDT-KHTC

20/05/2021

V/v hướng dân thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và khai thác kết quả điều tra

583/UBDT-PC

20/05/2021

V/v góp ý dự thảo kết quả pháp điển các Đề mục Giao dịch điện tử, Viễn thông, Bưu chính, Công nghệ thông tin

586/BC-UBDT

20/05/2021

V/v thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020

591/TB-UBDT

20/05/2021

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với tập thể Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền

592/TB-UBDT

20/05/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với vốn đầu tư công các dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc

587/UBDT-CSDT

20/05/2021

V/v việc xin ý kiến xin góp ý dự thảo của Thủ tướng Chính phủ ( gửi các thành viên)

589/UBDT-CSDT

20/05/2021

V/v việc xin ý kiến xin góp ý dự thảo của Thủ tướng Chính phủ ( gửi các Bộ ngành)

588/UBDT-CSDT

20/05/2021

V/v việc xin ý kiến xin góp ý dự thảo của Thủ tướng Chính phủ ( gửi các BDT-UBND)

574/UBDT-PC

19/05/2021

V/v cung cấp thông tin về công tác theo dõi thi hành pháp luật

342/QĐ-UBDT

19/05/2021

Quyết định V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc

342/QĐ-UBDT

19/05/2021

Quyết định V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử của Ủy ban Dân tộc

579/TB-UBDT

19/05/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 21 năm 2021

567/TB-UBDT

18/05/2021

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Báo dân tộc Phát triển

568/UBDT-KHTC

18/05/2021

V/v tham gia ý kiến dự thảo báo cáo của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Giao thông Vận tải

570/UBDT-KHTC

18/05/2021

V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục CTTK quốc gia của luật Thống kê

566/UBDT-KHTC

17/05/2021

V/v tham gia ý kiến về nội dung Chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội XV

559/UBDT-KHTC

14/05/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dân quản lý , thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài chợ cho di tích và hoạt động lễ hội

560/UBDT-KHTC

14/05/2021

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Campuchia

561/UBDT-TT

14/05/2021

V/v thông báo thay đổi số lượng xuất bản, phát hành 06 ấn phẩm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg

340/QĐ-UBDT

14/05/2021

Ban hành Danh mục hồ sơ của Ủy ban Dân tộc năm 2021

553/TB-UBDT

13/05/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 20 năm 2021

551/UBDT-PC

13/05/2021

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg

556/UBDT-CSDT

13/05/2021

V/v gửi văn bản góp ý Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

554/TB-UBDT

13/05/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc với Học viện Dân tộc

542/UBDT-PC

12/05/2021

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg

546/UBDT-CSDT

12/05/2021

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ

549/TB-UBDT

12/05/2021

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Tạp chí Dân tộc

532/TB-UBDT

10/05/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2021

530/UBDT-PC

10/05/2021

V/v góp ý Danh mục văn bản pháp điển đề mục Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

535/UBDT-KHTC

10/05/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2018/TT-BTC

281/QĐ-UBDT

05/05/2021

Quyết định V/v kiện toàn Ban Soạn thảo xây dựng Đề án " Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam "

504A/TB-UBDT

03/05/2021

Thông báo Kết luật của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp làm việc với vụ Tổng hợp

278/QĐ-UBDT

29/04/2021

Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

501/UBDT-KHTC

29/04/2021

V/v quán triệt thực hiện nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11. Quốc hội khóa XIV

487/UBDT-TT

28/04/2021

V/vTuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2021)

488/UBDT

28/04/2021

V/vTuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2021)

488/UBDT

28/04/2021

V/vTuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2021)

495/UBDT-VPCTMTQG

28/04/2021

V/v đề xuất các nội dung cần quy định trong dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQGPTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

491/UBDT-KHTC

28/04/2021

V/v góp ý dư thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu

494/UBDT-VPCTMT

28/04/2021

V/v một số kiến nghị về chính sách tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

494/UBDT-VPCTMT

28/04/2021

V/v một số kiến nghị về chính sách tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

482/TB-UBDT

27/04/2021

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với tập thể Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

481/TB-UBDT

27/04/2021

Lịch nghỉ, trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ ngày chiến thăng (30/4) và ngày quốc tế lao động (01/5) năm 2021

476/UBDT-KHTC

27/04/2021

V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

472/UBDT-PC

27/04/2021

v/v góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em

485/TB-UBDT

27/04/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 18 năm 2021

483/UBDT-CSDT

27/04/2021

V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng, Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

460/UBDT-PC

23/04/2021

V/v cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Công tác dân tộc

461/UBDT-PC

23/04/2021

V/v góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trục thuộc

463 ./BC-UBDT

23/04/2021

Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021

453/UBDT-KHTC

22/04/2021

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế

452/UBDT-PC

22/04/2021

V/v góp ý đụ thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 95/2016/NĐ-CP

451/UBDT-PC

22/04/2021

V/v triển khai rà soát văn bản QPPL đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Biên phòng Việt Nam

450/UBDT-KHTC

22/04/2021

V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

449/UBDT-KHTC

22/04/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

443/BC-UBDT

20/04/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện Thông báo kết luận số 71/TB-VPCP ngày 01/4/2021 của phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

439/GM-UBDT

19/04/2021

Họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc năm 2022

438/UBDT-VP

15/04/2021

V/v giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

419/UBDT-TCCB

14/04/2021

V/v chuyển các trường dự bị đại học, Hữu nghị T78, Hữu nghị T80, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

423/UBDT-KHTC

14/04/2021

V/v đánh giá tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản thi hành Luật của các cơ quan Việt năm ở nước ngoài

424/UBDT-PC

14/04/2021

V/v góp ý danh mục văn bản và thực hiện pháp điển 5 đề mục

432/BC-UBDT

14/04/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2021

400/UBDT-TTTT

08/04/2021

V/v báo cáo tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

398/UBDT-KHTC

08/04/2021

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh hóa theo Nghị quyết số 58-NQ/TW

399/UBDT-KHTC

08/04/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công

226/QĐ-UBDT

06/04/2021

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dực pháp luật năm 2021 theo Đề án " Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021

225/QĐ-UBDT

06/04/2021

Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban dân tộc

381/UBDT-PC

05/04/2021

V/v rà soát, báo cáo bổ sung thông tin về tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2020

223/QĐ-UBDT

05/04/2021

Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban Dân tộc

375/BC-UBDT

02/04/2021

báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 55/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

371/UBDT-CSDT

01/04/2021

V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển KTTT/KTHT

374/UBDT-VPCTMT

01/04/2021

V/v cử công chức tham gia Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, định mức, nguyên tác phân bổ vốn Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và MN

362/UBDT-KHTC

31/03/2021

V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

350/UBDT-CSDT

30/03/2021

V/v Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng cầu nông thôn tại các khu vực khó khăn giai đoạn 2021-2025

353/BC-UBDT

30/03/2021

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

179/QĐ-UBDT

30/03/2021

Kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

339/UBDT-TCCB

26/03/2021

V/v hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao năm 2021

171/QĐ-UBDT

26/03/2021

Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ( Nhà khách Bộ Quốc phòng)

172/QĐ-UBDT

26/03/2021

Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc "

173/QĐ-UBDT

26/03/2021

Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc( trưởng phổ thông vùng cao Việt Bắc )

174/QĐ-UBDT

26/03/2021

Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

175/QĐ-UBDT

26/03/2021

quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ( Hôi đồng Dân tộc Quốc hội )

329/TB-UBDT

25/03/2021

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 13 năm 2021

334/BC-UBDT

25/03/2021

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

319/UBDT-KHTC

24/03/2021

Về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long.