Số ký hiệu văn bản

359-NĐ

Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 04/07/2005
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Nghị định số 359 ngày 9 tháng 9 năm 1946
Cơ quan ban hành
  • Bộ Nội vụ
Lĩnh vực văn bản
  • Tổ chức - Hoạt động
Người ký
<P align=center>&nbsp;<FONT face=Arial size=2><B>NGHỊ ÐỊNH<BR>&nbsp;Số 359 ngày&nbsp; 9 tháng 9 năm 1946<BR></B>_________</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ</B></FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>- Chiểu Sắc lệnh số 58 ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức Bộ Nội vụ.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>NGHỊ ÐỊNH:</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều thứ nhất: </B>- Nha Dân tộc thiểu số có nhiệm vụ nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số trong toàn cõi Việt Nam, để củng cố trên nguyên tắc bình đẳng sự đoàn kết và tương trợ giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều thứ hai:</B> - Nha Dân tộc thiểu số đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có một giám đốc điều khiển. Giúp việc giám đốc có một phó giám đốc, một bí thư trưởng và hai cố vấn.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Trừ hai cố vấn ra, giám đốc, phó giám đốc và bí thư trưởng đều phải chọn trong đồng bào thiểu số.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Giám đốc sẽ do một sắc lệnh bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Phó giám đốc, bí thư trưởng và cố vấn đều do nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều thứ ba:</B> - Nha Dân tộc thiểu số gồm có:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1- Một văn phòng phụ trách các việc công văn, hồ sơ, vật liệu, kế toán và viên chức.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>2- Một ban nghiên cứu có nhiệm vụ sưu tầm tài liệu và nghiên cứu mọi vấn đề chính trị, hành chính, văn hoá, xã hội, kinh tế và tài chính có quan hệ mật thiết đến dân tộc thiểu số.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>3- Một ban tuyên truyền có nhiệm vụ củng cố tinh thần đoàn kết và tình thân ái giữa các dân tộc và chống mọi mưu mô chia rẽ.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban tuyên truyền sẽ liên lạc với Nha Thông tin tuyên truyền toàn quốc để thực hiện chương trình tuyên truyền chung trong phạm vi dân tộc thiểu số.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>4- Một ban thanh tra có nhiệm vụ:</FONT>
<UL>
<LI><FONT face=Arial size=2>Giám sát các công việc hành chính và chính trị ở các miền dân tộc thiểu số;</FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>Thảo luận với các cơ quan hành chính ở các miền đó để củng cố giải quyết những vấn đề khó khăn theo chính sách của Chính phủ;</FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>Thảo luận với ban nghiên cứu và đề nghị lên Chính phủ những sự cải cách thích hợp về hành chính và chính trị.</FONT></LI></UL>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban thanh tra sẽ mật thiết liên lạc với Nha Thanh tra toàn quốc để thi hành nhiệm vụ được dễ dàng.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>5- Một ban kinh tế có nhiệm vụ giải quyết vấn đề tiếp tế cho các miền dân tộc thiểu số và giúp đỡ một cách thiết thực các dân tộc thiểu số trong công cuộc kiến thiết.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>6- Một ban tiếp đãi phụ trách đón tiếp các đồng bào thiểu số.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều thứ tư:</B> - Mỗi phòng, mỗi ban có một chủ sự điều khiển, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều thứ năm:</B> - Ðổng lý sự vụ Bộ Nội vụ chiểu Nghị định thi hành.</FONT></P>
<P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=252></TD>
<TD align=middle width=504>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>Hà nội, ngày 9 tháng 9 năm 1946</FONT>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>HUỲNH THÚC KHÁNG </B>(Ðã ký)</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.