Số ký hiệu văn bản

08/UB-QĐ

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/03/1994
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 08/UB-QĐ ngày 4/3/1994 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc và Miền núi
Lĩnh vực văn bản
  • 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi
Người ký
<FONT face="Times New Roman">
<P align=center><FONT size=4><B>QUYẾT ĐỊNH<BR></B></FONT><B>Số 08/UB-QĐ ngày 4-3-1994</B><BR></FONT><FONT face="Times New Roman"><B>của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi</FONT></B></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman" size=2><B>VỀ CÔNG NHẬN CÁC XÃ, HUYỆN, TỈNH LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO<BR></B>-------------------</P>
<P align=center><B>BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI</P></B>
<P>- </FONT><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 11-CP ngày 20/2/1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi;</P>
<P>- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao (tại văn bản số 1583/NC ngày 22/12/1992, của Văn phòng Chính phủ);</P>
<P>- Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh và có sự nhất trí của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước;</P></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><STRONG>QUYẾT ĐỊNH</STRONG></P></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P><STRONG>Điều 1.</STRONG> Nay công nhận (đợt III) các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao (danh sách kèm theo).</P><B>
<P>Điều 2.</B> Danh sách các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao là căn cứ để thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội như đã ghi trong Nghị quyết 22/NQTW ngày 22/11/1989 của Bộ Chính trị và Quyết định 72/HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.</P><B>
<P>Điều 3.</B> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</P><B>
<P>Điều 4.</B> Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.</P></FONT>
<TABLE cellSpacing=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=center width="50%">
<P>&nbsp;</P></TD>
<TD vAlign=top width="50%"><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM<BR>&nbsp;UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI</STRONG></FONT><STRONG> </STRONG></P><FONT face="Times New Roman">
<P><STRONG><EM>&nbsp;</EM>Hoàng Đức Nghi </STRONG><EM>(Đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.