Số ký hiệu văn bản

264/CT

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/07/1992
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 264/CT ngày 22/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Lĩnh vực khác
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH<BR>Số 264/CT ngày 22/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng <BR>Về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng<BR></B>______________</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 thág 7 năm 1981;</FONT>
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ban hành ngày 19 tháng 8 năm 1991;</FONT>
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Nghị định số 385/HĐBT ngày 7/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng và điều lệ quản lý xây dựng cơ bản ban hành kèm theo;</FONT>
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Bộ Tài chính;</FONT>
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ĐỊNH</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 1:</B> Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát huy tiền năng lao động, đất đai, vật tư, tiền vốn... vào việc bảo vệ và phát triển rừng .</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Căn cứ vào qũy đất để trồng rừng, quy hoạch kế hoạch chung về trồng rừng, mục đích trồng rừng, đặc điểm của từng loại cây trồng và khả năng của chủ rừng (tổ chức, cá nhân) cấp có thẩm quyền của Nhà nước giao cho chủ rừng để trồng rừng và cấp vốn ngân sách hoặc cho vay vốn tín dụng trong nước và tạo điều kiện cho họ vay vốn hoặc hợp tác kinh doanh với nước ngoài.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2: </B>Chủ rừng được vay vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước trong chu kỳ sản xuất đầu, với lãi suất ưu đãi bằng 30-50% lãi xuất bình quân (tùy theo loài cây và đặc điểm sinh thái từng vùng) đối với đất trồng rừng để trồng các loại cây có chu kỳ sản xuất dưới 20 năm được quy hoạch để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp giấy, gỗ, chống lò, ván dăm, nhựa thông, ván nhân tạo... Sau chu kỳ khai thác đầu, chủ rừng phải hoàn trả ngân hàng cả vốn và lãi, không tính lãi gộp. Từ chu kỳ sản xuất thứ hai trở đi, chủ rừng sử dụng một phần lợi nhuận thu được của chu kỳ đầu để đầu tư tiếp tục, nếu thiếu vốn thì được vay vốn ngân hàng với lãi xuất bình thường có ưu đãi áp dụng cho miền núi, hải đảo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Các doanh nghiệp Nhà nước đã được đầu tư bằng vốn ngân sách để trồng rừng sản xuất gỗ nguyên liệu giấy, gỗ chống lò nếu cần thiết phải đầu tư tiếp để chăm sóc, bảo vệ sẽ được vay vốn tín dụng đầu tư như quy định đối với chu kỳ đầu đã nói ở trên và phải hoàn trả vốn và lãi ngay sau khi khai thác sản phẩm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 3:</B> Nhà nước đầu tư vốn ngân sách theo luận chứng kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền duyệt (bao gồm cả vốn viện trợ nước ngoài và của các tổ chức quốc tế) cho các công trình bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng (trừ những hạng mục thuộc công trình du lịch), rừng phòng hộ thuộc vùng xung yếu, rừng giống quốc gia và rừng sản xuất gỗ lớn, gỗ quý có chu kỳ sản xuất trên 20 năm do đơn vị kinh tế lâm nghiệp quốc doanh quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Vốn viện trợ của nước ngoài và các tổ chức quốc tế là nguồn vốn ngân sách Nhà nước được thực hiện theo sự cam kết của Chính phủ Việt nam với nước ngoài và các tổ chức quốc tế theo quy chế của quản lý và vay vốn nước ngoài.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Đối với rừng sản xuất gỗ lớn, gỗ quý được đầu tư bằng vốn ngân sách, ngay sau khi khai thác sản phẩm, chủ rừng phải hoàn trả vốn cho Nhà nước đã đầu tư và nộp thuế theo quy định của luật thuế.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Nhà nước hỗ trợ cây giống cho chủ rừng trồng rừng, trồng cây đặc sản.. ở những vùng có nhiều khó khăn (vùng cao, vùng đồi núi trọc), các hộ gia đình cư trú ở rừng đầu nguồn xung yếu lập vườn rừng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Nếu có nhu cầu vay vốn tín dụng đầu tư, chủ rừng ở những vùng phát triển kinh tế lâm-nông nghiệp kết hợp sử dụng đất lâm nghiệp để trồng cây công nghiệp trên đất dốc kết hợp với chống xói mòn đất đai, được hưởng lãi suất ưu đãi áp dụng cho miền núi, hải đảo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Ngoài chính sách hiện hành của Nhà nước, những hộ gia đình tham gia trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất ở những vùng định canh, định cư, còn được Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn không lấy lãi.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 4:</B> Chủ rừng được hưởng toàn bộ sản phẩm thực vật rừng, động vật rừng theo Luật bảo vệ và phát triển rừng, được miễn thuế sử dụng đất trong chu kỳ sản xuất đầu đối với các trường hợp:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>+ Chủ rừng dùng vốn tự có để trồng rừng</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>+ Chủ rừng đã hoàn trả các khoản nợ (cả gốc và lãi) trong và ngoài nước.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 5:</B> Bộ Lâm nghiệp có trách nhiệm xác định danh mục các loài cây rừng thuộc đối tượng đầu tư quy định tại Điều 2,3 của Quyết định này để làm căn cứ đầu tư. Bộ Lâm nghiệp chủ trì cùng Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quyết định này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 6:</B> Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><B>Điều 7:</B> Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, Thủ tướng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</FONT></P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=8 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=center width="50%">
<P align=justify></P></TD>
<TD vAlign=top width="80%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2>KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG<BR>PHÓ CHỦ TỊCH</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>Phan Văn Khải</B> (Đã ký)</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.