Số ký hiệu văn bản

37/2008/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/03/2008
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Người ký
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">QUYẾT ĐỊNH </SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012</SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in" align=center><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">________</SPAN></SUP></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">QUYẾT ĐỊNH:</SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Điều 1.</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Điều 2.</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Điều 3.</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành kèm theo Quyết định này.</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">THỦ TƯỚNG</SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></B>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">(Đã ký)</SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: right" align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>&nbsp;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 4.1pt 0in; TEXT-ALIGN: right" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Nguyễn Tấn Dũng</SPAN></B></P>
<P class=MsoNormal align=right><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>&nbsp;

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.