Có 174 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

02/2022/TT-UBDT

30/06/2022

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

1/2021/TT-UBDT

01/11/2021

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

03/2019/TT-UBDT

25/12/2019

Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

01/2019/TT-UBDT

31/05/2019

Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc

01/2018/TT-UBDT

15/08/2018

Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

02/TT-UBDT

22/05/2017

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

01/2017/TT-UBDT

10/05/2017

Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2016 - 2020

01/2016/TT-UBDT

12/10/2016

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc

03/2015/TT- UBDT

15/12/2015

Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2/2015/TT- UBDT

30/11/2015

Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.