Có 169 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

01/2016/TT-UBDT

12/10/2016

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc

03/2015/TT- UBDT

15/12/2015

Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2/2015/TT- UBDT

30/11/2015

Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc

2/2015/TT- UBDT

16/11/2015

Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc

01/2015/TT - UBDT

23/07/2015

Thông tư Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

06/2015/TT-BTTTT

23/03/2015

Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

197/2014/TT-BQP

30/12/2014

Thông tư Quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở các bộ, ngành và địa phương

05/2014/TT-UBDT

10/12/2014

Thông tư Quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

6/2014/ TT- UBDT

10/12/2014

Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

46/2014/TT-BNNPTNT

05/12/2014

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.