Có 62 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

123/BC-UBDT

22/09/2016

Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2016

77/BC-UBDT

20/06/2016

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016

20-BC/BCSĐ

13/06/2016

Công tác phòng chống tham nhũng từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/5/2016

40/BC -UBDT

21/03/2016

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2016

02/2012/TT-TTCP

13/07/2012

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

01/2010/TT-TTCP

22/01/2010

Thông tư số 01/2010/TTCP của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/NĐ-CP

138/2009/QĐ-TTg

09/12/2009

Quyết định số 138/2009/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng

137/2009/QĐ-TTg

02/12/2009

Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

264/QĐ-TW

12/10/2009

Quyết định số 264/QĐ-TW ngày 12/10/2009 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

1411 /TTCP-C.IV

30/06/2009

V/v: Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.