Có 7 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

02/2012/TT-TTCP

13/07/2012

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

01/2010/TT-TTCP

22/01/2010

Thông tư số 01/2010/TTCP của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/NĐ-CP

1411 /TTCP-C.IV

30/06/2009

V/v: Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020

2462/2007/TTLT

19/11/2007

Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 19/11/2007 quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

2442/2007/TT-TTCP

13/11/2007

Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP

527/2007/TTLT-TTCP-BNV-UBKTTW

22/03/2007

Thông tư liên tịch số 527/2007/TTLT-TTCP-BNV-UBKTTW của Thanh tra Chính phủ- Bộ Nội vụ- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội. 

2222/2006/QĐ-TTCP

23/11/2006

Quyết định số 2222/2006/QĐ-TTCP, ngày 23/11/2006 của Tổng Thanh tra Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chống tham nhũng

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.