Có 8 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

71/BC_HDPH

31/08/2012

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐPH CTPBGDPL 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

155/QD-UBDT

19/07/2012

Quyết đinh ban hành quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc

936/QĐ-TTg

18/07/2012

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020

06/2007/ TT - BTC

22/10/2007

Thông tư số 06/2007/ TT - BTC ngày 26/1/2007 hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch

301/2006/QĐ-UBDT

27/11/2006

Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Uỷ ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

216/QĐ-UBDT

09/08/2006

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án: "Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của quản lý Nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006 - 2010" của Uỷ ban Dân tộc

140/QĐ-UBDT

05/06/2006

Quyết định số 140/QĐ-UBDT về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc

122/2004/NĐ-CP

18/05/2004

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.