Có 256 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

448/QĐ-UBDT

31/07/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin

438/QĐ-UBDT

24/07/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân tộc

407/QĐ-UBDT

11/07/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc

413/QĐ-UBDT

11/07/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển

403/QĐ-UBDT

06/07/2017

Về việc phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016 - 2021

283/QĐ-UBDT

30/05/2017

Về việc phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016 - 2021

268/QĐ-UBDT

25/05/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

263/QĐ-UBDT

24/05/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc

248/QĐ-UBDT

16/05/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III

249/QĐ-UBDT

16/05/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.