Có 18 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

50/GM-UBDT

25/04/2016

Giấy mời góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Ủy ban Dân tộc

332/UBDT-VP

20/04/2016

V/v chuyển giấy mời và quà tặng Đại biểu dự Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc

44/GM- UBDT

19/04/2016

Giấy mời Hội nghị công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

322/UBDT-KHTC

15/04/2016

V/v lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt với mua sắm thường xuyên

246/UBDT-VP

23/03/2016

V/v nắm tình hình hạn hán, sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

1264/UBDT- HTQT

11/11/2015

V/v báo cáo triển khai Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2015, kế hoạch năm 2016

951/UBDT- KHTC

04/09/2015

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

930/UBDT- CSDT

01/09/2015

Về việc cử cán bộ tham gia Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020

447/QĐ- UBDT

18/08/2015

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 56/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã được BTCNUB giao tại QĐ số 559/QĐ- UBDT

446/QĐ- UBDT

18/08/2015

Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án biệt phái công chức, viên chức về địa phương để bổ sung kiến thức thực tiễn về công tác dân tộc đã được BTCNUB giao tại QĐ số 559/QĐ- UBDT

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.