Có 9 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

01/2015/TT - UBDT

23/07/2015

Thông tư Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

39/BC-UBDT

04/05/2015

Báo cáo kết quả 08 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý

215/UBDT- KHTC

17/03/2015

V/v rút Đề án trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS thường trú ngoài vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK khỏi Chương trình hành động thực hiện CLCTDT đến năm 2020

40/QĐ-BĐH-PC

30/05/2013

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số" từ năm 2013 đến năm 2016

650/QĐ-BTP

27/03/2013

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020.

59/2012/QĐ-TTg

24/12/2012

Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020

01/2012/TTLT-BTP-UBDT

17/01/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

101/2009/QĐ-TTg

05/08/2009

Ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

112/2007/QĐ-TTg

20/07/2007

Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.