Có 6 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

650/QĐ-BTP

27/03/2013

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020.

417/QĐ-BTP

07/02/2013

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013

9789/BTP-PLDSKT

12/12/2012

Thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách bảo tồn, phát triển nghề và làng truyền thống cho các vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012-2020

03/2010/TT-BTP

03/03/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BTP về việc Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

04/2005/TTLT/BTP-BNV

05/05/2005

Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 05/05/2005 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương

01/2004/TT-BTP

16/06/2004

Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/06/2004 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.