Có 37 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

2472/QĐ-TTg

28/12/2011

Quyết định về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

871/UBDT-TT

26/10/2010

Công văn số 871/UBDT-TT v/v cấp báo, tạp chí cho đối tượng vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

414/VPCP-KGVX

19/01/2010

Công văn số 414/VPCP-KGVX về việc cấp Tạp chí Hồn việt cho các đối tượng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

37/TB-UBDT

02/10/2008

Thông báo số 37/TB-UBDT ngày 02/10/2008 của Ủy ban Dân tộc về kết quả Hội nghị Giao ban Báo chí Quý III thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

301/2006/QĐ-UBDT

27/11/2006

Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006 của Uỷ ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

984/2006/TTLT/UBDT-VHTT-GDĐT-BCV

10/11/2006

Thông tư liên tịch số 984/2006/TTLT/ UBDT - VHTT- GDĐT - BCVT ngày 10/11/2006 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Bưu chính viễn thông hướng dẫn thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ

975/QĐ-TTg

20/07/2006

Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

299/QĐ-UBDT

20/06/2005

Quyết định số 299/QĐ-UBDT ngày 20/6/2005 của Ủy ban Dân tộc về việc giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2005 thực hiện việc cấp không thu tiền Báo Nông thôn Ngày nay

3142/VPCP-VX

08/06/2005

Công văn số 3142/VPCP-VX ngày 08/06/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

253/QĐ-UBDT

27/05/2005

Quyết định số 253/QĐ-UBDT ngày 27/5/2005 của Ủy ban Dân tộc về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2005

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.