Số ký hiệu văn bản

3142/VPCP-VX

Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/06/2005
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Công văn số 3142/VPCP-VX ngày 08/06/2005 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Cơ quan ban hành
  • Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 2472
Người ký
<P align=center><STRONG>&nbsp;</STRONG><FONT size=3 face=Arial><STRONG>Công Văn<BR>số 3142/VPCP-VX ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc<BR>&nbsp;Thực hiện một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi<BR>_________<BR></STRONG></P></FONT>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Xét đề nghị của Uỷ ban Dân tộc (báo cáo số 379/UBDT-BC ngày 13 tháng 5 năm 2005) về kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Chính phủ có ý kiến như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>1- Giao Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện ngay một số việc sau đây:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Tiến hành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số số 1637/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trình Thủ tướng Chính phủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Trên cơ sở rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả phục vụ của các báo, tạp chí và căn cứ vào nhu cầu thông tin hiện nay của vùng dân tộc thiểu số, miền núi, tổng hợp đề xuất danh sách chính thức các loại báo, tạp chí được thực hiện cơ chế (không thu tiền) cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2006-2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>2- Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1637/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu không xem xét, bổ sung thêm các báo, tạp chí, bản tin mới vào diện được thực hiện cơ chế cấp (không thu tiền) cho các đối tượng vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban Dân tộc, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.</FONT><FONT size=4 face="Times New Roman"></P></FONT>
<P>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="50%"></TD>
<TD vAlign=top width="50%">
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM<BR>&nbsp; PHÓ CHỦ NHIỆM</STRONG></FONT></P><FONT size=2 face=Arial>
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trần Quốc Toản </STRONG></FONT><EM>(Đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P><FONT size=4 face="Times New Roman"></FONT>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.