Có 2598 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

536/QĐ-UBDT

18/08/2021

Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn triển khai CTMTQG giai đoạn 1 từ năm 2021- 2025

530/QĐ-UBDT

10/08/2021

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ủy ban Dân tộc theo nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026 ( theo trình tự, thủ tục rút gon)

522/QĐ-UBDT

04/08/2021

Quyết định V/v thay đổi chủ đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

510/QĐ-UBDT

26/07/2021

Quyết định Phê duyệt danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022

505/QĐ-UBDT

23/07/2021

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

425/QĐ-UBDT

29/06/2021

Quyết định ban hành kế hoạch tổng kết Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 " Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở V iệt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20

422/QĐ-UBDT

16/06/2021

Điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021"

378/QĐ-UBDT

11/06/2021

Quyết định V/v ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam

372/QĐ-UBDT

09/06/2021

Quyết định V/v phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

362/QĐ-UBDT

01/06/2021

v/v kiện toàn nhân sự Hội đồng thi đua, khen thưởng của Ủy ban Dân tộc

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.