Có 10 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

05/BC-SNV

14/01/2015

Báo cáo Tình hình đào tạo, sử dụng và bố trí việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2014 của tỉnh Lâm Đồng

81/2001/QĐ-UB

12/09/2001

Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 12/09/2001 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy chế tạm thời về tiếp nhận, tổ chức cai nghiện đối với người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện tại trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng

905/QĐ-UB

04/04/2001

Quyết định số 905/QĐ-UB ngày 04/04/2001 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Phê duyệt chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005 của tỉnh Lâm Đồng

130/2000/QĐ-UB

07/12/2000

Quyết định số 130/2000/QĐ-UB ngày 07/12/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành Quy chế họat động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Tỉnh Lâm Đồng

102/2000/QĐ-UB

02/10/2000

Quyết định số 102/2000/QĐ-UB ngày 02/10/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Lâm Đồng

70/2000/QĐ-UB

22/05/2000

Quyết định số 70/2000/QĐ-UB ngày 22/05/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định nội dung chi và mức chi khoản 20% học phí hỗ trợ công tác quản lý điều tiết chung thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương theo mục 2.4 điều 4 quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

61/1999/QĐ-UB

11/05/1999

Quyết định số 61/1999/QĐ-UB ngày 11/05/1999 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm

48/1998/CT-UB

28/10/1998

Chỉ thị số 48/1998/CT-UB ngày 28/10/1998 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh - sinh viên

1166/QĐ-UB

01/11/1995

Quyết định số 1166/QĐ-UB ngày 01/11/1995 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành Bản qui định chế độ trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

867/QĐ-UBTC

10/10/1994

Quyết định số 867/QĐ-UBTC ngày 10/10/1994 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.