Số ký hiệu văn bản

102/2000/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 02/10/2000
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 102/2000/QĐ-UB ngày 02/10/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<P align=center><STRONG>QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG<BR>số 102/2000/QĐ-UB ngày 02/10/2000 </STRONG></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Lâm Đồng</FONT></I></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman"></FONT></B>&nbsp;</P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG</FONT></B></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;</FONT></I></P>
<P><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lâm Đồng,</FONT></I></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P><A name=0></A><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>QUYẾT ĐỊNH:</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1</FONT></B><FONT face="Times New Roman">: Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, Uỷ ban phòng chống AIDS, Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Lâm Đồng; Thành phần gồm có:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Định - Phó chủ tịch UBND tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Các Phó trưởng Ban:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Giám đốc Công an tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Giám đốc Sở Lao động và TBXH tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Giám đốc Sở Y tế tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Các uỷ viên:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó giám đốc Sở Tài chính Vật giá.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó giám đốc Sở Tư pháp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó trưởng ban Ban Dân tộc và Miền núi.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Đại diện Ban thường vụ Tỉnh đoàn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2</B>: Giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và chống ma tuý, mại dâm tỉnh Lâm Đồng gồm có:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Một chuyên viên thuộc VP UBND tỉnh giúp Trưởng ban tổng hợp các hoạt động chung của toàn tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Văn phòng Thường trực phòng, chống ma tuý đặt tại Công an tỉnh trên cơ sở Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống ma túy trước đây.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Văn phòng Thường trực phòng, chống AIDS đặt tại Văn phòng Sở Y tế trên cơ sở Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS trước đây.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội thuộc Sở LĐTB&amp;XH làm nhiệm vụ Văn phòng Thường trực phòng chống tệ nạn mại dâm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B>: Chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và của các cơ quan thành viên tương tự như chức năng nhiệm vụ của Uỷ ban Quốc gia và các cơ quan thành viên của Uỷ ban Quốc gia được quy định trong quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05/6/2000 của Thủ tướng chính phủ.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=3></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 4</B>: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các quyết định trước đây về thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy, Uỷ ban phòng chống AIDS, Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Lâm Đồng.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=4></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 5</B>: Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, TX, TP và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.</FONT></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Phan Thiên</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.