Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

3684/BLĐTBXH-BTXH

09/10/2012

Phân bổ ngân sách sự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

21/2012/TT-BLĐTBXH

05/09/2012

Thông tư Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

115/BC-LĐTBXH

23/10/2009

Báo cáo số 115/BC-LĐTBXH ngày 23/10/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2009 triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

34/2009/TT-BLĐTBXH

16/10/2009

Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

89/BC-LĐTBXH

16/09/2009

Báo cáo số 89/BC-LĐTBXH ngày 16/09/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

11/2009/TT-BLĐTBXH

24/04/2009

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 và Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ

03/2009/TT-BLĐTBXH

22/01/2009

Hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

2443/LĐTBXH-BĐG

14/07/2008

Văn bản số 2443/LĐTBXH-BĐG ngày 14/7/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội v/v thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

11/2007/QĐ-BLĐTBXH

10/04/2007

Quyết định số 11/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/04/2007 Về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

11/2006/TT-BLĐTBXH

12/09/2006

Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ngày 12/09/2006 Hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.