Có 9530 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

443/BC-UBDT

20/04/2021

Báo cáo Tình hình thực hiện Thông báo kết luận số 71/TB-VPCP ngày 01/4/2021 của phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

439/GM-UBDT

19/04/2021

Họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc năm 2022

438/UBDT-VP

15/04/2021

V/v giới thiệu chữ ký của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

419/UBDT-TCCB

14/04/2021

V/v chuyển các trường dự bị đại học, Hữu nghị T78, Hữu nghị T80, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

423/UBDT-KHTC

14/04/2021

V/v đánh giá tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản thi hành Luật của các cơ quan Việt năm ở nước ngoài

424/UBDT-PC

14/04/2021

V/v góp ý danh mục văn bản và thực hiện pháp điển 5 đề mục

400/UBDT-TTTT

08/04/2021

V/v báo cáo tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

398/UBDT-KHTC

08/04/2021

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh hóa theo Nghị quyết số 58-NQ/TW

399/UBDT-KHTC

08/04/2021

V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công

226/QĐ-UBDT

06/04/2021

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dực pháp luật năm 2021 theo Đề án " Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.