Có 66 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

18/2015/TTLT-BTTTT-BTC

17/07/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận

07/2014/TTLT- UBDT- BNV

22/12/2014

TTLT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL

15/10/2014

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT- UBDT- BTTTT- BVHTTDL ngày 13/12/2012 của BTCNUBDT,BTBTTTT,BTBVHTTDL hướng dẫn thực hiện QĐ số 2472/QĐ-TTg và QĐ số 1977/QĐ-TTg của TTCP

01/2014-TTLT-UBDT-BTC

10/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHDT-TC-XD

18/11/2013

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT

26/12/2012

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015

19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

15/02/2012

Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

03 /2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH

19/01/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015

01/2012/TTLT-BTP-UBDT

17/01/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

05/2011/TTLT-UBDT-BTC

16/12/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.