Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

29/2012/TT-BGDĐT

10/09/2012

Thông tư Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

23 /2012/TT-BGDĐT

27/06/2012

Thông tư Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học

03 /2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH

19/01/2012

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015

179/QĐ-BGDĐT

13/01/2012

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015

48/2006/QĐ-BGDĐT

25/10/2006

Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 Ban hành Quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy

03/2006/QĐ-BGD&ĐT

24/01/2006

Quyết định số 03/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số

11312/KHTC

23/12/2004

Công văn số 11312/KHTC ngày 23/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh số lượng trường, lớp được cấp không báo NĐ, TNTP

10909/KHTC

08/12/2004

Công văn số 10909/KHTC ngày 09/12/2004 về việc Đề nghị điều chỉnh số lượng trường, lớp được cấp không báo NĐ, TNTP

16/1997/GD-ĐT

04/08/1998

Thông tư số 16/GD-ĐT ngày 14/8/1997 hướng dẫn thực hiện việc thực hiện bản quy định về tổ chức hoạt động của trường PTDT nội trú

2590/GD-ĐT

13/08/1997

Quyết định số 2590/GD-ĐT ngày 14-8-1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT)

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.