Có 449 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

616/TB-UBDT

22/04/2022

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp về tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

616/TB-UBDT

22/04/2022

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

471/TB-UBDT

01/04/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban về công tác chuẩn bị chương trình làm việc của đồng chí Chủ tịch Quốc hội với Uỷ ban Dân tộc và góp ý đối với dự thảo Báo cáo tại Chương trình làm việc

446/TB-UBDT

29/03/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp Lãnh đạo Uỷ ban

213/TB-UBDT

16/02/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 07 năm 2022

214/TB-UBDT

16/02/2022

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tại cuộc họp về công tác tuyên truyền năm 2022

215/TB-UBDT

16/02/2022

Thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ về thực hiện Chương trình nục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội về đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 năm 2022

21/TB-UBDT

06/01/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại hội nghị tổng kết công tác cơ quan, công tác xây dựng Đảng và công tác Công đoàn cơ quan Ủy ban năm 2021

20/TB-UBDT

06/01/2022

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 01 năm 2022

559/TB-VP

31/12/2021

V/v Thông báo Chương trình làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm từ ngày 04/01/2022 đến hết ngày 28/01/2022

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.