Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

27/QĐ-BTCĐHDTTS

08/04/2010

Quyết định số 27/QĐ-BTCĐHDTTS phê duyệt Kế hoạch Hội thảo "Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam và chính sách đại đoàn kết dân tộc"

18/BCĐ-TCNS

21/10/2009

Công văn số 18/BCĐ-TCNS ngày 21/10/2009 của Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam

17/QĐ-BCĐĐHDTTS

15/10/2009

V/v phân công các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chỉ đạo, theo dõi và tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam ở địa phương

14/HD-BCĐ

14/09/2009

V/v trả lời các địa phương triển khai Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp tỉnh, huyện

13/BTC-TĐKT

08/09/2009

Về việc bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện

08/QĐ-BCĐ

21/08/2009

Phê duyệt Danh sách các tỉnh, huyện tiến hành Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam và Phương án phân bổ đại biểu cho các tỉnh, thành phố chọn cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

01/QĐ-BCĐĐHDTTS

11/08/2009

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam

02/QĐ-BCĐ

11/08/2009

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam

03/QĐ-BCĐ

11/08/2009

Thành lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

04/HD-BCĐ

11/08/2009

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.