Có 23 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

113/NQ-HĐND

15/01/2015

Nghị quyết Về phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, vốn ODA, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015

102/NQ-CP

31/12/2014

Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

539/NQ-UBTVQH13

30/10/2012

Nghị quyết Về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

30c/NQ-CP

08/11/2011

Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

80/NQ-CP

19/05/2011

Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

04a/NQ-TLĐ

04/03/2010

Nghị quyết số 04a/NQ-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020

57/2009/NQ-CP

01/12/2009

Nghị định số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

21/NQ-CP

12/05/2009

Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

30a/2008/NQ-CP

27/12/2008

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

53-NQ/BCSĐ

27/06/2008

Nghị quyết số 53-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức, triển khai Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.