Số ký hiệu văn bản

53-NQ/BCSĐ

Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 27/06/2008
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Nghị quyết số 53-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức, triển khai Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Tổ chức - Hoạt động
Người ký
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG<BR>BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN DÂN TỘC<BR>*</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2>Số 53 - NQ/BCSĐ</FONT></P></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM<BR>__________________________</STRONG></FONT></P>
<P align=center><I><FONT face=Arial size=2>Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008<BR></FONT></I></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>NGHỊ QUYẾT<BR>CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN DÂN TỘC<BR>V/v Tổ chức, triển khai Nghị định số 60/2008/NĐ-CP<BR>ngày 09/5/2008 của Chính phủ<BR>____________</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Để tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Chính phủ khóa XII (2007-2011).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Ngày 23 tháng 6 năm 2008, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc đã họp, thảo luận các nội dung liên quan và thống nhất quyết nghị:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Quyết định tổ chức hội nghị cán bộ, công chức để công bố và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 60/2008/NĐ-CP trong phạm vi toàn ngành.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Công bố và tổ chức thực hiện Chương trình hành động toàn khóa nhiệm kỳ 2007-2011 của Ủy ban Dân tộc trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Công bố tổ chức bộ máy mới các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc theo Nghị định số 60/2008/NĐ-CP của Chính phủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>4. Thông báo về sự phân công phụ trách các vụ, đơn vị, lĩnh vực công tác của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). (Riêng phần phân công đối với các Thành viên Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc là Lãnh đạo cấp Thứ trưởng của các Bộ chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc).</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>5. Thời hiệu làm việc của bộ máy Lãnh đạo mới của Ủy ban Dân tộc, của các vụ, đơn vị trực thuộc chính thức đi vào hoạt động theo Nghị định mới của Chính phủ kể từ ngày 01/7/2008. Các quy định trước đây trái với Nghị định số 60/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết này đều không còn hiệu lực.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>6. Trên cơ sở chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của các vụ, đơn vị, chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Dân tộc để báo cáo Chính phủ và thực hiện có hiệu quả tại từng vụ, đơn vị trực thuộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>7. Căn cứ vào Nghị định này, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban, các vụ, đơn vụ cần phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công.v.v... có các Nghị quyết, quyết định cụ thể để phổ biên rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.</FONT></P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%"></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG<BR>BÍ THƯ</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><BR><BR><STRONG>Giàng Seo Phử </STRONG><I>(đã ký)</I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.