Số ký hiệu văn bản

349-TC/CP

Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 03/04/1959
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Nghị định số 349-TC/CP ngày 3 tháng 4 năm 1959 Thành lập khu đào tạo cán bộ dân tộc miền nam trực thuộc Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Tổ chức - Hoạt động
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>NGHỊ ÐỊNH&nbsp;<BR>Số 349-TC/CP ngày 3 tháng 4 năm 1959<BR>Thành lập khu đào tạo cán bộ dân tộc miền nam&nbsp;trực thuộc Ủy ban Dân tộc<BR></B>-----------------</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>ỦY BAN DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG</B></FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>Căn cứ sắc lệnh số 17/SL ngày 6/3/1959 nâng Ban Dân tộc thuộc Thủ tướng phủ/thành Uỷ ban Dân tộc thuộc Hội đồng Chính phủ.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Căn cứ Nghị định số 102-TTg ngày 6/3/1959 của Thủ tướng phủ quy định tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc ;</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Sau khi được Thủ tướng Phủ phê chuẩn cho thành lập khu đào tạo cán bộ dân tộc miền nam;</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>NGHỊ ÐỊNH:</B></FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều 1</B>:- Nay thành lập khu đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam trực thuộc Uỷ ban Dân tộc.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Điều 2</B>:- Khu đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam có nhiệm vụ:</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- Tiếp tục bồi dưỡng văn hóa, chính trị cho cán bộ dân tộc miền Nam.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- Tổ chức cơ sở sản xuất tập thể về nông nghiệp, thủ công nghiệp để học tập, tạo điều kiện tự túc một phần đồ dùng, thực phẩm để nâng cao mức sinh hoạt.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- Tiếp thu, quản lý, tất cả cán bộ dân tộc miền Nam hiện công tác ở miền Bắc (kể cả số hiện có, số đi học, số công tác các nơi).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- Tổ chức an dưỡng cho những người già, bệnh trong cán bộ dân tộc miền Nam. Nghiên cứu thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ dân tộc (cấp phí, ma chay, lễ lạt, mồ ma).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều 3:</B> - Tổ chức bộ máy của khu đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam gồm có:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>- Ban lãnh đạo: 7 người</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>1 trưởng ban<BR>2 phó ban<BR>4 ủy viên</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>- Giúp việc cho ban lãnh đạo có hai phòng:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>Phòng tổ chức - giáo vụ<BR>Phòng hành chính - quản trị</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều 4:</B> Những quy định trái với nghị định này đều bãi bỏ.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>Ðiều 5</B>: Ông Chánh văn phòng, ông trưởng phòng tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.</FONT></P>
<P>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=8 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="37%"></TD>
<TD width="48%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG</STRONG>&nbsp;</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2></FONT>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>CHU VĂN TẤN</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.