Số ký hiệu văn bản

62-QÐ/TW

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/08/1988
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 62-QÐ/TW ngày 25/8/1988 về chức năng và nhiệm vụ của Ban Dân tộc Trung ương
Cơ quan ban hành
  • Ban Bí thư
Lĩnh vực văn bản
  • Tổ chức - Hoạt động
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ÐỊNH<BR>&nbsp;Số 62-QÐ/TW ngày 25/8/1988<BR>Về chức năng và nhiệm vụ của Ban Dân tộc Trung ương<BR></B>-----------------</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>I - Ban Dân tộc Trung ương có chức năng làm tham mưu tổng hợp cho Trung ương Ðảng về công tác dân tộc thiểu số. Ban có các nhiệm vụ sau đây:</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>1. Nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; kiến nghị với Trung ương Ðảng những vấn đề về chủ trương, chính sách đối với các dân tộc thiểu số.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>2. Chuẩn bị, hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách đối với các dân tộc thiểu số.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>3. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Thư ký về vấn đề dân tộc thiểu số ở các cấp ủy đảng, các tổ chức chính quyền và các đoàn thể.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>4. Làm công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Trung ương. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu công tác xây dựng Ðảng ở vùng dân tộc thiểu số và xây dựng chính sách đối với cán bộ dân tộc thiểu số.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>5. Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc ở các nghành và bộ phận chuyên trách làm công tác dân tộc của các cấp ủy địa phương.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2><B>II. Tổ chức và cách làm việc của Ban:</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban làm việc theo chế độ thủ trưởng, có Trưởng ban và một số Phó trưởng ban giúp việc. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trung ương về toàn bộ công việc của Ban. Các Phó trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, đồng thời cùng Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư về lĩnh vực công tác được phân công.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Bộ máy giúp việc của ban gồm có:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>- Vụ Kinh tế - đời sống.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- Vụ Văn hóa, giáo dục, y tế.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- Vụ Chính trị (gồm các lĩnh vực xây dựng Ðảng, chính quyền đoàn thể, cán bộ, an ninh, quốc phòng).</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>- Văn phòng ban (gồm có bộ phận nghiên cứu tổng hợp, phòng hành chính quản trị và phòng tổ chức cán bộ cơ quan).</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>Biên chế của Ban phải gọn nhẹ, sắp xếp phù hợp với chức năng nhiệm vụ, coi trọng chất lượng; gồm những cán bộ có phẩm chất có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, có tinh thần đổi mới, có kiến thức về kinh tế - xã hội, có khả năng có kinh nghiệm công tác ở vùng dân tộc thiểu số, hiểu biết về công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Ðảng.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ngoài số cán bộ trong biên chế, ban được thực hiện chế độ công tác riêng để phục vụ công tác nghiên cứu, kiểm tra theo yêu cầu của Ban.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban Dân tộc Trung ương bàn bạc thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương về biên chế và chế độ sử dụng cộng tác viên của Ban.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban quan hệ chặt chẽ với các ban của Trung ương Ðảng, với văn phòng Trung ương, văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, với các cấp, các ngành để trao đổi nhũng vấn đề có liên quan đến chính sách dân tộc.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Ban Dân tộc Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và các ban khác của Trung ương các tỉnh ủy, thành ủy, đặc khu ủy, các ngành và các đoàn thể ở Trung ương có nhiệm vụ thi hành Quyết định này.</FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Quyết định này thay cho các quyết định và văn bản trước.</FONT></P>
<P>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=8 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%"></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>T/M Ban Bí Thư</STRONG></FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>NGUYỄN ĐỨC TÂM</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.