Số ký hiệu văn bản

78/HĐNN

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 15/02/1987
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Hội đồng Nhà nước số 78/HĐNN của Chủ tịch nước Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan ban hành
  • Chủ tịch nước
Lĩnh vực văn bản
  • Tổ chức - Hoạt động
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>HỘI ÐỒNG NHÀ NƯỚC<BR>Số 78/HĐNN của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam<BR>________________</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>Căn cứ vào Ðiều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Ðiều 37 của Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;<BR>Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>QUYẾT ÐỊNH</B></FONT></P>
<P><FONT face=Arial size=2>a. Kiện toàn một bước các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng:</FONT>
<OL>
<LI><FONT face=Arial size=2>Thành lập Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm trên cơ sở hợp nhất ba bộ: Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp thực phẩm và Bộ Lương thực.</FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>Thành lập Bộ Năng lượng trên cơ sở hợp nhất hai bộ: Bộ Ðiện lực và Bộ Mỏ than.<BR>Ðổi tên Tổng cục Ðịa chất thành Tổng cục Mỏ và địa chất.</FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>Thành lập Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở hợp nhất hai bộ: Bộ Lao động và Bộ Thương binh và Xã hội.</FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>Thành lập Bộ Thông tin. Giải thể Uỷ ban Phát thanh và Truyền hình Việt nam.</FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>Thành lập Uỷ ban Quan hệ kinh tế với nước ngoài.</FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>Thống nhất công tác giáo dục trẻ em vào Bộ Giáo dục trên cơ sở sáp nhập Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em vào Bộ Giáo dục. Thống nhất công tác dạy nghề vào Bộ Ðại học và Trung học chuyên nghiệp trên cơ sở sáp nhập Tổng cục dạy nghề vào Bộ Ðại học và Trung học chuyên nghiệp.</FONT>
<LI><FONT face=Arial size=2>Giải thể Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ.</FONT></LI></OL>
<BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=Arial size=2>......................<BR>......................</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=8 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%"></TD>
<TD align=middle width="70%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2><EM>Hà nội, ngày 16 tháng 2 năm 1987<BR></EM><STRONG>HỘI ÐỒNG NHÀ NƯỚC<BR>Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam</STRONG></FONT><STRONG> </STRONG></P>
<P align=center><STRONG></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>Chủ tịch</STRONG><BR><STRONG>Trường Chinh</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.