Có 285 kết quả tìm được

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

05/2015/NĐ-CP

12/01/2015

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động

102/NQ-CP

31/12/2014

Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

65/2014/NĐ-CP

01/07/2014

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

74/2013/NĐ-CP

15/07/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

19/2013/NĐ-CP

23/02/2013

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

01/2013/NĐ-CP

03/01/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

02/2013/NĐ-CP

03/01/2013

Nghị định Quy định về công tác gia đình

92/2012/NĐ-CP

08/11/2012

Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

75/2012/NĐ-CP

03/10/2012

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

72/2012/NĐ-CP

24/09/2012

Nghị định Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.