Số ký hiệu văn bản

70/2000/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/05/2000
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 70/2000/QĐ-UB ngày 22/05/2000 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định nội dung chi và mức chi khoản 20% học phí hỗ trợ công tác quản lý điều tiết chung thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương theo mục 2.4 điều 4 quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG<BR>số 70/2000/QĐ-UB ngày 22/05/2000</STRONG> </P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Về việc quy định nội dung chi và mức chi khoản 20% học phí hỗ trợ công tác quản lý điều tiết chung thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương theo mục 2.4 điều 4 quyết định 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ</FONT></I></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman"></FONT></B>&nbsp;</P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG</FONT></B></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/1999/TTLT/BGD&amp;ĐT-TC ngày 27/8/1999 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-GD&amp;ĐT-TC ngày 31/8/1998 về thu chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Xét công văn số 246 ngày 14/4/2000 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và theo đề nghị tại công văn số 386 ngày 3/5/2000 của Sở Tài chính vật giá Lâm Đồng,</FONT></I></P><A name=0></A><B><FONT face="Times New Roman" size=4>
<P align=center>&nbsp;</P></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>QUYẾT ĐỊNH:</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1</FONT></B><FONT face="Times New Roman">: Quy định nội dung chi và mức chi khoản 20% học phí hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương theo mục 2.4 điều 4 quyết định số 70/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chi hỗ trợ công tác quản lý tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo: 10% (trong 20% quỹ học phí). Trong đó chi hỗ trợ cho tất cả CB-CC Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo mức 150.000đ/người/tháng. Số kinh phí còn lại chi hỗ trợ các chương trình hoạt động phối hợp giữa Ngành giáo dục với các ngành khác như: công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập trường học, chương trình chăm sóc giáo dục tuổi thơ, chương trình an toàn giao thông v.v...</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chi điều tiết hỗ trợ các trường không thu học phí: 10%. Với các nội dung: Chi tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, bổ sung kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2:</B> Hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán thu, chi khoản kinh phí hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung này, gửi Sở Tài chính vật giá để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Giao Sở Tài chính vật giá hướng dẫn việc quản lý, sử dụng khoản kinh phí này.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3:</B> Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc Sở Tài chính vật giá, Sở Giáo dục và Đào tạo và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2000./.</FONT></P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG</B><BR><B>KT. CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Nguyễn Định</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.