Số ký hiệu văn bản

867/QĐ-UBTC

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/10/1994
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 867/QĐ-UBTC ngày 10/10/1994 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG<BR>số 867/QĐ-UBTC ngày 10/10/1994 </FONT></B></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Về việc thành lập Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng</FONT></I></B></P><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG</P></FONT></B>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Thông tư 15/LĐTBXH-TT ngày 12/5/1994 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội về việc hướng dẫn thành lập tổ chức bộ máy và biên chế về phòng chống tệ nạn xã hội ở các địa phương;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Xét tờ trình số 380/TT-LĐTBXH ngày 01/9/1994 của sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng vệ việc xin thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc sở;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lâm Đồng,</FONT></I><FONT face="Times New Roman"><B>&nbsp;</B></FONT></P><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>QUYẾT ĐỊNH:</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1:</FONT></B><FONT face="Times New Roman"> Nay thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Lâm Đồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chi cục chịu sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của sở Lao động - Thương binh Xã hội Lâm Đồng. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên ngành của cơ quan Phòng chống tệ nạn xã hội cấp trên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chi cục có con dấu, được cấp kinh phí sự nghiệp, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và là đơn vị dự toán cấp II thuộc sở Lao động-Thương binh xã hội Lâm Đồng.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2:</B> Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thực hiện theo thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 12/5/1994 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội. Cụ thể, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm giúp giám đốc sở Lao động - Thương binh Xã hội Lâm Đồng thực hiện các nhiệm vụ:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thường xuyên nắm tình hình, đề ra biện pháp, chương trình, kế hoạch (hàng năm và dài hạn). Các dự án về phòng chóng các tệ nạn xã hội trước hết là tệ nạn mại dâm và nghiện ma túy trong tỉnh báo cáo giám đốc sở trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Tổ chức và phối hợp với các cấp, các ngành liên quan trong việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch đã được duyệt.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá và thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan quản lý cấp trên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan của tỉnh tổ chức việc tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng ngừa và chống các tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Xây dựng và quản lý các cơ sở chữa trị cai nghiện, dạy nghề và tạo việc làm phù hợp cho các đối tượng tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thực hiện công tác cứu tế xã hội, điều tra giải quyết hậu quả chiến tranh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thống nhất quản lý các nguồn kinh phí phòng chống tệ nạn xã hội được giao và hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ phòng chống tệ nạn xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B>: Tổ chức bộ máy của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chi cục có 1 Chi cục trưởng, 1 Chi cục phó và 1 số chuyên viên nghiệp vụ, nhân viên giúp việc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Chi cục trưởng do UBND tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm theo đề nghị của giám đốc sở Lao động - Thương binh Xã hội và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Chi cục Phó do giám đốc sở Lao động - Thương binh Xã hội bổ nhiệm sau khi thống nhất với Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Biên chế của Chi cục mằm trong tổng biên chế của sở Lao động-Thương binh xã hội được UBND tỉnh Lâm Đồng giao hàng năm.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=3></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 4</B>: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, giám đốc sở Lao động-Thương binh Xã hội, thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội căn cứ Quyết định thi hành./.</FONT></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG</B><BR><B>KT. CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Đặng Đức Lợi</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.