Số ký hiệu văn bản

48/1998/CT-UB

Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 28/10/1998
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Chỉ thị số 48/1998/CT-UB ngày 28/10/1998 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh - sinh viên
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG<BR>số 48/1998/CT-UB ngày 28/10/1998 </STRONG></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">V/v Vận động tòan dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh - sinh viên</FONT></I></B></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Trong những năm qua, chính quyền các cấp, các ngành, đòan thể đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền giáo dục, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và các tai nạn, tệ nạn xã hội trong sinh viên, học sinh. Những kết quả đạt được góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tòan diện trong các nhà trường và có tác dụng thiết thực trong giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an tòan xã hội ở địa phương.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Tuy nhiên tình trạng sử dụng các chất ma túy, những hành vi côn đồ, bạo lực vi phạm luật lệ an tòan giao thông trong học sinh, sinh viên vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 30/10/1998, Sở Giáo dục &amp; đào tạo và Công an tỉnh Lâm Đồng đã có kế họach liên ngành số 01/KH-LT về việc phối hợp đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma túy, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trong sinh viên, học sinh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Đây là một cuộc vận động lớn, không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề bức bách về lối sống, đạo đức trong học sinh, sinh viên hiện nay mà còn góp phần thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của giáo dục là đào tạo những lớp người mới có lý tưởng, có kiến thức "Sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật" có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng con người mới XHCN. Do vậy trách nhiệm này không chỉ của riêng hai ngành Công an và Giáo dục, đào tạo mà của tất cả các ngành, các cấp, các đòan thể, vì vậy UBND tỉnh yêu cầu:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>1. </B>UBND các huyện, Thành phố, Thị xã có kế họach chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm của các ngành, đòan thể, gắn chặt giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tệ nạn ma túy, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương trong các trường học.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>2. </B>Sở giáo dục &amp; đào tạo chỉ đạo các trường học tăng cường quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên; thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý học sinh, sinh viên. Lồng ghép vào các tiết lên lớp, tiết chủ nhiệm, các chương trình ngọai khóa... để thường xuyên giáo dục, nhắc nhở học sinh, sinh viên không sử dụng các chất ma túy, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và các quy định về giữ gìn trật tự an tòan xã hội. Phát động mạnh mẽ trong học sinh, sinh viên ý thức tự phòng ngừa tự quản và tham gia "tố giác tội phạm".</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>3. </B>Lực lượng Công an các cấp phải tiếp tục tấn công mạnh bọn tội phạm ma túy, ngăn chặn không để ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào các trường học, tích cực phối hợp với nhà trường và các đòan thể xã hội ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Tiến hành sóat xét các đối tượng lưu manh, côn đồ bên ngòai xâm nhập vào các trường học, trộm cắp gây gổ, đánh nhau, trấn lột tài sản của học sinh, sinh viên. Đảm bảo trật tự làm trong sạch địa bàn xung quanh các trường học.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>4. </B>Sở Văn hóa - Thông tin, các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tuyên truyền rộng rãi chủ trương này, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào việc chăm sóc, giáo dục học sinh, sinh viên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>5. </B>Sở Giao thông vận tải, Sở Lao Động TB&amp;XH, theo chức năng của mình chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên, chấp hành luật lệ an tòan giao thông tích cực phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cùng với nhà trường áp dụng các biện pháp cai nghiện đối với số học sinh, sinh viên đã sử dụng các chất ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>6. </B>Đòan thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm đồng có kế họach chỉ đạo tổ chức đòan, đội trong trường học, đẩy mạnh các hình thức sinh họat, hội thảo... với nội dung thích hợp phù hợp với từng lứa tuổi học sinh, sinh viên, nhằm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia vào các họat động bổ ích. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, các tai nạn, tệ nạn và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>7. </B>Đề nghị UBMTTQ VN tỉnh Lâm Đồng, thông qua cuộc vận động: "tòan dân đòan kết, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" để vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng cuộc vận động này.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục &amp; Đào tạo, Giám đốc Công an tỉnh, văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm để cuộc vận động đạt kết quả./.</FONT></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG</B><BR><B>KT. CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Phạm Văn Tám</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.