Số ký hiệu văn bản

299/QĐ-UBDT

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 20/06/2005
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 299/QĐ-UBDT ngày 20/6/2005 của Ủy ban Dân tộc về việc giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2005 thực hiện việc cấp không thu tiền Báo Nông thôn Ngày nay
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 2472
Người ký
<P><FONT size=2></FONT></P>
<P align=center><STRONG>&nbsp;</STRONG><FONT size=2><FONT face=Arial><STRONG><FONT size=3><b>Quyết định<BR>Số 299/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Về việc giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2005 thực hiện việc<BR>cấp không thu tiền Báo Nông thôn Ngày nay</b><BR></FONT>______________</STRONG></FONT></FONT></P>
<P align=left><BR><FONT size=2 face=Arial>- Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2005 cho Uỷ ban Dân tộc thực hiện cấp khôngthu tiền Báo Nông thôn ngày nay;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>- Căn cứ công văn số 1473/TC-QLG ngày 03/2/2005 của Bộ Tài chính về chi phí xuất bản và phát hành Báo Nông thôn ngày nay;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Kế hoạch –Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>QUYẾT ĐỊNH</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Điều 1</STRONG></FONT><FONT size=2 face=Arial><STRONG>:</STRONG> Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 cho Báo Nông thôn ngày nay với số tiền là 11.220 triệu đồng (Mười một tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn), Công ty Phát hành Báo chí Trung ương với số tiền là 3.165 triệu đồng (Ba tỷ một trăm sáu mưới lăm triệu đồng chẵn).</FONT></P>
<P><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Điều 2</STRONG></FONT><FONT size=2 face=Arial>: Các đơn vị được giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện việc quản lý, chi tiêu, và thanh quyết toán nguồn kinh phí đã nhận theo đúng nội dung, mục đích và đúgn chế độ tài chính hiện hành.</FONT></P>
<P><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Điều 3</STRONG></FONT><FONT size=2><FONT face=Arial>: Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị được giao dự toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.</FONT>&nbsp; </FONT></P>
<P>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="50%"><FONT size=2></FONT></TD>
<TD vAlign=top width="50%">
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><B>BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM<BR>UỶ BAN DÂN TỘC<BR></B></FONT><FONT size=2><B><FONT face=Arial><b>Ksor Phước</b></FONT> <FONT face=Arial><i>(đã ký)</i></FONT></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.