Số ký hiệu văn bản

1562/BXD-QLN

Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/07/2009
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Công văn số 1562/BXD-QLN ngày 30/07/2009 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
  • Bộ Xây dựng
Lĩnh vực văn bản
  • Chính sách hỗ trợ giảm nghèo
Người ký
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>Kính gửi:</STRONG> Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng trước vốn dự toán ngân sách các năm 2010, 2011, trong đó ứng trước vốn để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đề nghị của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đã có công văn số 10173/BTC-NSNN ngày 17/7/2009 thông báo số vốn tạm ứng cho Tỉnh (Thành phố) để thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đảm bảo mục tiêu và yêu cầu, Bộ Xây dựng đề nghị UBND Tỉnh (Thành phố):</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>1. Chỉ đạo Sở Xây dựng và các Sở, Ban, ngành liên quan, các địa phương trong Tỉnh (Thành phố) tập trung triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo đúng quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của liên Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>2. Căn cứ số vốn hỗ trợ được thông báo, chỉ đạo phân bổ vốn cho các địa phương trong Tỉnh (Thành phố), đồng thời đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội kịp thời thực hiện cho các hộ thuộc đối tượng vay theo quy định để tiến hành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Việc phân bổ vốn phải theo nguyên tắc tập trung dứt điểm hỗ trợ cho số đối tượng dự kiến phân bổ theo từng đợt, không phân bổ chia đều, dàn trải trên địa bàn. Cần triển khai thực hiện hỗ trợ trước đối với các đối tượng thuộc diện ưu tiên; trong đó phấn đấu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo thuộc diện đối tượng đang cư trú tại 62 huyện nghèo và hộ đồng bào dân tộc Khơ me nghèo tại các tỉnh Tây Nam Bộ trong năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>3. Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng phải đảm bảo đủ mức theo quy định. Ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương và vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, Tỉnh (Thành phố) bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, ngoài ra bố trí các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện; đồng thời tích cực vận động cộng đồng, dòng họ và chính hộ gia đình tham gia đóng góp xây dựng nhà ở, đảm bảo đạt được yêu cầu: sau khi hỗ trợ, hộ nghèo phải có nhà ở với diện tích tối thiểu 24 m2, tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên như quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>4. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả; có biện pháp phòng ngừa để không làm lãng phí, thất thoát vốn hỗ trợ;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>5. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi mục tiêu, yêu cầu cũng như các quy định của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân để cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>6. Chỉ đạo báo cáo kịp thời kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo của Tỉnh (Thành phố) về Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan vào tháng cuối cùng hàng quý để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial>Đề nghị UBND Tỉnh (Thành phố) quan tâm chỉ đạo thực hiện ./.</FONT></P>
<TABLE style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=table1 border=1 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" width="50%">&nbsp;</TD>
<TD style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" width="50%">
<P align=center><FONT size=2 face=Arial><STRONG>KT. BỘ TRƯỞNG<BR>THỨ TRƯỞNG<BR>Nguyễn Trần Nam</STRONG> <EM>(đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.