Số ký hiệu văn bản

1121/1997/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/12/1997
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định Số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Giáo dục - Đào tạo
Người ký
<P align=center> <FONT size=2><FONT size=4><B>QUYẾT ĐỊNH<BR></B></FONT><FONT size=3><B>Số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 13-1-1997 của Thủ tướng Chính phủ</FONT></B></FONT></P><FONT size=2>
<P align=center><B>VỀ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN<BR>CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG LẬP<BR></FONT></B><FONT size=2>_____</P></FONT>
<P align=center><FONT size=3><B>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</FONT></P></B>
<BLOCKQUOTE>- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; </BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE ALIGN="JUSTIFY">- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính, </BLOCKQUOTE><B>
<P align=center><FONT size=3><B>QUYẾT ĐỊNH:</FONT></B></P>
<P align=justify>Điều 1. Về học bổng.</B></P>
<P align=justify>a) Học bổng khuyến khích học tập.</P>
<P align=justify>Đối tượng được cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, tập trung, dài hạn có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ mức khá - giỏi trở lên.</P>
<P align=justify>Học bổng khuyến khích toàn phần quy định bằng 120.000đ/tháng đối với sinh viên đại học và cao đẳng và 110.000 đồng/tháng đối với học sinh trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.</P>
<P align=justify>Học sinh, sinh viên đạt loại xuất sắc được hưởng gấp đôi mức học bổng khuyến khích toàn phần.</P>
<P align=justify>Học bổng khuyến khích cấp 11 tháng trong năm.</P>
<P align=justify>b) Học bổng chính sách.</P>
<P align=justify>Đối tượng được cấp học bổng chính sách là sinh viên hệ cử tuyển dành cho vùng cao và vùng sâu do Nhà nước cấp ngân sách đào tạo; sinh viên các trường dự bị đại học dân tộc; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và học sinh các trường dạy nghề Trung ương dành cho thương binh và người tàn tật do ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý.</P>
<P align=justify>Học bổng chính sách thống nhất là 120.000 đồng/tháng và cấp 12 tháng trong năm.</P><B>
<P align=justify>Điều 2. Về trợ cấp xã hội.</B></P>
<P align=justify>Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là học sinh, sinh viên đang học tại các trường đào tạo công lập, hệ chính quy, dài hạn - tập trung thuộc các diện sau đây:</P>
<P align=justify>1. Người dân tộc ít người ở vùng cao.</P>
<P align=justify>2. Người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.</P>
<P align=justify>3. Người tàn tật theo quy định chung của Nhà nước và gặp khó khăn về kinh tế.</P>
<P align=justify>4. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập.</P>
<P align=justify>Mức trợ cấp xã hội là 100.000 đồng/tháng và cấp 12 tháng trong năm.</P><B>
<P align=justify>Điều 3. </B>Học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi theo Điều 66, Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng và học sinh, sinh viên thuộc diện nói tại mục b Điều 1 và Điều 2 nếu đạt tiêu chuẩn nêu ở mục a Điều 1, Quyết định này thì được nhận thêm phần thưởng khuyến khích lấy từ quỹ học bổng.</P><B>
<P align=justify>Điều 4. </B>Quỹ học bổng và trợ cấp xã hội được dự toán thành hai khoản riêng nhưng đều lấy từ ngân sách chi thường xuyên hàng năm cho đào tạo.<B></P>
<P align=justify>Điều 5.</B> Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1998. Những quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.</P><B>
<P align=justify>Điều 6.</B> Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định này.</P><B>
<P align=justify>Điều 7</B>. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.</P>
<P align=center>
<CENTER>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=7 width=100% border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="50%">
<P></P></TD>
<TD vAlign=top width="50%"><B><FONT size=2>
<P align=center><B>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</FONT><FONT face=Arial size=2><BR></P></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>Đã ký: Phan Văn Khải</FONT></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><FONT face=Arial size=2>
<P align=center> </P></FONT>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.