Số ký hiệu văn bản

132 /1998/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/07/1998
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định Số 132 /1998/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ thực hiện chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn (1998 - 2002)
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Khoa học - CN và MT
Người ký
<P align=center>&nbsp;<FONT face="Times New Roman" size=4><B>QUYẾT ĐỊNH </B><BR></FONT><FONT face="Times New Roman"><B>Số 132 /1998/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ </P></B></FONT><FONT face="Times New Roman" size=2>
<BLOCKQUOTE ALIGN="CENTER">
<P align=center><B>VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH<BR>XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC<BR>VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN<BR>VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 1998 - 2002</FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=4><BR></FONT></B><FONT face="Times New Roman" size=4>------------- </P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></FONT><B><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P align=center><B>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</P></B></FONT></B><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify>- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P align=justify>- Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 1411/TTr-BKHCNMT ngày 08 tháng 6 năm 1998,
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></FONT><B><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P align=center><B>QUYẾT ĐỊNH:</P></B></FONT><FONT face="Times New Roman">
<P align=justify><B>Điều 1.</B> </FONT></B><FONT face="Times New Roman">Giao cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002.</P><B>
<P align=justify>Điều 2.</B> Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm:</P>
<P align=justify>- Lập Ban chỉ đạo Chương trình do một đồng chí lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban. Tham gia Ban chỉ đạo Chương trình có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng có liên quan.</P>
<P align=justify>Ban Chỉ đạo chương trình có nhiệm vụ tổ chức triển khai các dự án thuộc phạm vi chương trình phù hợp với mục tiêu, nội dung, cơ chế tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện chương trình để kịp thời bổ sung và điều chỉnh mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của chương trình thích hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.</P>
<P align=justify>- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lồng ghép việc thực hiện chương trình này với các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình kinh tế - xã hội khác để bảo đảm hiệu quả của việc thực hiện các chương trình trên cùng một địa bàn.</P><B>
<P align=justify>Điều 3.</B> Kinh phí thực hiện chương trình được cân đối trong ngân sách sự nghiệp khoa học hàng năm và được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các dự án thuộc phạm vi chương trình. Các dự án thuộc phạm vi chương trình phải được thẩm định, phê duyệt theo các quy định hiện hành của Nhà nước về các chương trình, dự án khoa học và công nghệ và được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.</P><B>
<P align=justify>Điều 4.</B> Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.</P>
<P align=justify>Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</P></FONT>
<TABLE cellSpacing=0 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=center width="50%"><FONT face="Times New Roman">
<P></FONT></P></TD>
<TD vAlign=center width="50%"><B><FONT face="Times New Roman" size=2>
<P align=center><B>KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ<BR>PHÓ THỦ TƯỚNG</FONT></P><FONT face="Times New Roman">
<P align=center><B>Đã ký: Phạm Gia Khiêm</FONT></B></P></B></B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.