Số ký hiệu văn bản

Số 1186/CĐ- TTg

Loại văn bản Công điện
Ngày ban hành 01/08/2006
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Công điện số 1186/CĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/8/2006
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Phòng chống tham nhũng
Người ký
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>CÔNG ĐIỆN<BR>Số 1186/CĐ-TTg ngày 1/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ<BR>_________________</B></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội&nbsp; nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi trách nhiệm của mình, phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện ngay những việc dưới đây:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Khẩn trương ban hành và chỉ đạo thực hiện chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ, ngành, địa phương mình theo Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Chính phủ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Rà soát toàn bộ các vụ, việc tham nhũng, lãng phí nhất là các vụ, việc nổi cộm ở bộ, ngành, địa phương mình để tập trung chỉ đạo giải quyết kiên quyết, dứt điểm theo đúng thẩm quyền và quy định của Pháp luật. Đối với những vụ, việc có khó khăn, vướng mắc hoặc vụ, việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên đang còn tồn đọng, gây bức xúc tại bộ, ngành, địa phương mình, phải báo cáo ngay lên cấp có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Rà soát lại toàn bộ các quy định và những vụ, việc sai trái, tiêu cực trong việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để thưởng, biếu, cho, tặng và tổ chức hội nghị, tiếp khách sai quy định để chấn chỉnh thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện nghiêm túc, kịp thời và phải chịu trách nhiệm trưởng Thủ tướng Chính phủ về những nội dung công việc nêu trên; báo cáo kết quả bước đầu lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2006 để tiếp tục chỉ đạo chung.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công điện này; thường xuyên tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.</FONT></P>
<P>
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%"></TD>
<TD width="50%">
<P align=center><FONT face=Arial size=2>THỦ TƯỚNG</FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><B>Nguyễn Tấn Dũng</B> <I>(đã ký)</I></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.