Số ký hiệu văn bản

779/TB - BVHTTDL

Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 26/09/2007
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Thông báo số 779/TB - BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi sáng tạo Thơ tuyên truyền phòng chống ma túy 2007
Cơ quan ban hành
  • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<TABLE width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width="50%">
<P align=center>&nbsp;</P></TD>
<TD width="50%"></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=center><B>THÔNG BÁO<BR>Về việc tổ chức cuộc thi sáng tạo Thơ tuyên truyền<BR>&nbsp;phòng chống ma túy 2007</B></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện Kế hoạch số 2671/KH-BVHTT ngày 23/7/2007 về công tác truyền thông phòng chống ma túy năm 2007 và chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Công an cơ quan thường trực phòng chống ma túy của Ủy ban Quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tạo Thơ tuyên truyền phòng chống ma túy trong năm 2007, thể lệ cuộc thi như sau:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Mục đích, yêu cầu:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Phát động rộng rãi trong cả nước, động viên tất cả những tác giả chuyên nghiệp và không chuyên tham gia sáng tác thơ phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lựa chọn các tác phẩm thơ ca có chất lượng nghệ thuật và nội dung tốt xuất bản tập thơ để phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B> 2. Nội dung cuộc thi:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phát động sáng tác Thơ với chủ đề sau:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy, cảnh giác với tệ nạn ma túy và các loại tội phạm ma túy, giúp đỡ người nghiện đi cai nghiện và tái hòa nhập với cuộc sống, bài trừ những hoạt động có khả năng dẫn đến tệ nạn ma túy.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Động viên người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện thực hiện cai nghiện thành công.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Giới thiệu Luật Phòng chống ma túy.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ca ngợi gương người tốt phòng chống ma túy.</P>
<P><B>3. Đối tượng tham gia:</B> Mọi công dân Việt Nam, các nhà thơ, chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước.</P>
<P><B>4. Thể lệ dự thi:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi. Tác phẩm đánh máy và in trên giấy khổ A4. Độ dài của tác phẩm không quá 50 câu. Chấp nhận dạng chùm thơ với nội dung có liên quan với nhau thành một tác phẩm. Ban tổ chức không gửi trả các tác phẩm dự thi.</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đề nghị ghi rõ một số thông tin sao kèm theo tác phẩm dự thi:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Họ và tên tác giả.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Năm sinh.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Nghề nghiệp.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Địa chỉ liên hệ: ghi rõ địa chỉ thư và số điện thoại<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tác trong giai đoạn 2006 -2007 và chưa dự thi các cuộc thi khác, chưa xuất bản hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung và thể thức dễ hiểu, có khả năng phổ cập đến đông đảo quần chúng nhân dân trong xã hội, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Về bản quyền tác giả: Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả trước pháp luật và Luật sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng các tác phẩm phục vụ tuyên truyền dưới các hình thức như in sách, biểu diễn, chuyển thể sẽ tuân thủ quy định hiện hành về quyền tác giả. Ban tổ chức không trả lại tác phẩm gửi đến dự thi. Những tác phẩm đạt giải cuộc thi và tác phẩm có khả năng phục vụ tuyên truyền phòng chống ma túy tốt sẽ in thành sách cấp cho địa phương dưới dạng tài liệu phòng chống ma túy.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Ban Giám khảo sau khi hết thời hạn nhận bài thi, Thành phần Ban Giám khảo bao gồm cán bộ có trình độ và kinh nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau: Nhà thơ, biên tập thơ, cán bộ chỉ đạo tuyên truyền phòng chống ma túy,... Ban giám khảo chấm thi theo các quy định hiện hành về quy chế cuộc thi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.</P>
<P><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. Giải thưởng<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bao gồm các loại giải sau đây:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Giải A: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Giải B: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Giải C: 1.000.000đ (Một triệu đồng)<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Giải khuyến khích: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)</P>
<P><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Thời hạn và thể thức nộp tác phẩm dự thi:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhận tác phẩm dự thi từ 1 tháng đến 30 tháng 11 năm 2007 (tác giả ở xa căn cứ dấu bưu điện nơi gửi).<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đóng gói bài dự thi: Tác phẩm dự thi của mỗi tác giả để vào 01 phong bì. Không để chung tác phẩm của nhiều tác giả. Bên ngoài phong bì gửi bài dự thi ghi rõ: <B>Bài dự thi sáng tác đề tài phòng chống ma túy.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban chỉ đạo Dân số AIDS và các vấn đề Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại liên hệ: 04.9438231, xin 128 hoặc 212<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ban tổ chức cuộc thi mong nhận được sự quant âm của Sở Văn hóa-thông tin, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đoàn thể, các trường văn hóa Nghệ thuật, các tác giả trong cả nước để cuộc thi trở thành phong trào sôi nổi, rộng rãi, sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống ma túy 2008 - 2010.</P>
<P align=center><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; KT BỘ TRƯỞNG<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; THỨ TRƯỞNG </B><I>(đã ký)</I></P>
<P align=center><B>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trần Chiến Thắng</B></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.