Số ký hiệu văn bản

520/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/03/2001
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 520/QĐ-UB ngày 22/03/2001 của UBND Thành phố Hải Phòng Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
Cơ quan ban hành
  • UBND Thành phố Hải Phòng
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<DIV class=Section1>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">QUYẾT ĐỊNH CỦA<BR>UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o /><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.<o:p> </o:p></SPAN></I></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B>&nbsp;</P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG<o:p> </o:p></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Nghị quyết 05/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ về ngăn chặn và phòng chống tệ nạn mại dâm; Nghị quyết 06/CP ngày 29/01/1993 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý, Nghị quyết số 20/CP ngày 05/3/1993 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống nhiễm HIV/AIDS, Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng;<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố;<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">&lt;!--[IF !supportEmptyParas]--&gt; &nbsp;&lt;!--[ENDIF]--&gt; <o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">QUYẾT ĐỊNH:<o:p> </o:p></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 1: </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của thành phố Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất tổ chức Uỷ ban phòng chống AIDS thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý, mại dâm của thành phố Hải Phòng.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 2: </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cử các ông (bà) có tên sau đây tham gia thành viên Ban chỉ đạo:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bà <B>Bùi Thị Sinh </B>- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố - Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Các Phó trưởng ban:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Nguyễn Bỉnh Doãn</B> - Giám đốc Công an thành phố.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Phạm Văn Huấn</B> - Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Nguyễn Văn Vy</B>- Giám đốc Sở Y tế.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Các Uỷ viên Ban chỉ đạo:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Phạm Hiệp</B>, Phó Giám đốc Công an thành phố - Uỷ viên thường trực.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Phạm Bá </B></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ần</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội- Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bà <B>Trần Thị Thanh Thuỷ</B>, Phó Giám đốc Sở Y tế - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Đoàn Văn Chương</B>, Phó Giám đốc Sở Văn hoá -Thông tin- Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Trịnh Lệnh</B>, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bà <B>Phạm Thị Cương</B>, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bà <B>Nguyễn Thị Thoa</B>, Phó Giám đốc Sở Tài chính -Vật giá- Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Nguyễn Ngọc Hải</B>, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Nguyễn Văn Thái</B>, Giám đốc Sở Tư pháp - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Dương Hồng Thái</B>, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng -Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Nguyễn Xuân Rật</B>, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bà <B>Ngô Thị Thành</B>, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em- Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Kính mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia Uỷ viên Ban chỉ đạo:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bà <B>Lê Thị Mai Vui</B>, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Nguyễn Hữu Sở</B>, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Nguyễn Văn Ngàng</B>, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bà <B>Đào Thị Hợi</B>, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ông <B>Nguyễn Văn Mợi</B>, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản thành phố - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bà <B>Nguyễn Thị Má</B>, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 3:</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1- Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS, ma tuý, mại dâm thành phố có tổ chuyên viên giúp việc gồm các đồng chí chuyên viên theo dõi khối Nội chính, ngành Lao động thương binh và xã hội, ngành Y tế thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Kinh phí chương trình phòng chống AIDS sử dụng tài khoản cũ của Văn phòng Uỷ ban phòng chống AIDS thành phố 945-05-00-00004 Kho bạc Hải Phòng.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2- Bộ phận thường trực giúp việc phòng chống AIDS của Ban chỉ đạo đặt tại Văn phòng Sở Y tế. Số lượng cán bộ và nhiệm vụ do ông Giám đốc Sở Y tế quyết định.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3- Bộ phận thường trực giúp việc phòng chống tệ nạn ma tuý đặt tại Văn phòng Công an thành phố. Số lượng cán bộ và nhiệm vụ do ông Giám đốc Công an thành phố quyết định.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4- Bộ phận giúp việc phòng chống mại dâm đặt tại Văn phòng Sở Lao động thương binh và Xã hội. Số lượng cán bộ và nhiệm vụ do ông Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội quyết định.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">5- Các quận, huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban, các thành viên khác có cơ cấu phù hợp với yêu cầu của từng địa phương.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 4:</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm có các nhiệm vụ:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1- Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa bàn thành phố.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2- Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc kiểm tra và phối hợp hoạt động của các ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3- Tổng hợp và định kỳ làm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý,mại dâm.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 5:</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, các ngành thành viên, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế các Quyết định số 2120/QĐ-UB ngày 28/12/1995 của Uỷ ban nhân dân thành phố kiện toàn Ban chỉ huy thống nhất thực hiện Chỉ thị 135/HĐBT về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nghiêm trọng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Quyết định số 683/QĐ-UB ngày 05/4/1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma tuý. Quyết định số 514/QĐ-UB ngày 29/3/2000 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn tổ chức Uỷ ban phòng chống AIDS thành phố Hải Phòng./.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">&nbsp;<o:p> </o:p></SPAN></P></DIV>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Trần Huy Năng</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.