Số ký hiệu văn bản

44/1999/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/05/1999
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 44/1999/QĐ-UB ngày 04/05/1999 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc kiện toàn các Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN<BR>số 44/1999/QĐ-UB ngày 04/05/1999</STRONG> </P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Về việc kiện toàn các Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội tỉnh Nghệ An</FONT></I></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN</FONT></B></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội Trung ương và yêu cầu tổ chức chỉ đạo trong tinhr theo hướng cải cách hành chính;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội tỉnh; Sau khi trao đổi thống nhất với các đoàn thể quần chúng cấp tỉnh,</FONT></I><B><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</P>
<P align=center>QUYẾT ĐỊNH:</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1</FONT></B><FONT face="Times New Roman">: Nay kiện toàn các Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội trong tỉnh; Thống nhất thành một ban, gọi là: "Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội và HIV/AIDS tỉnh Nghệ An". Ban chỉ đạo gồm các thành viên (có danh sách kèm theo).</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2</B>: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Giúp UBND tỉnh đề ra và chỉ đạo thực hiện các chủ trương chính sách, kế hoạch hàng năm về chống các tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các ngành, các huyện, thành, thị thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Trung ương và của tỉnh ủy, UBND tỉnh, kế hoạch hành động công tác của Ban chỉ đạo tỉnh giao.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Tổ chức phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, nhân dân trong công tác phòng chống các tệ nạn xã hội và HIV/AIDS.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B>: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các Quyết định trước đây của UBND tỉnh có liên quan đến vấn đề này, trái với Quyết định này đều bãi bỏ.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=3></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 4</B>: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.</FONT></P>
<P align=justify><B><I><FONT face="Times New Roman"></FONT></I></B>&nbsp;</P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG TỆ NẠ XÃ HỘI VÀ HIV/AIDS TỈNH NGHỆ AN</FONT></B></P>
<P align=center><I><FONT face="Times New Roman">(Ban hành kèm theo QĐ số 44/1999/QĐ-UB ngày 4/5/1999 của UBND tỉnh)</FONT></I></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">I. Thường trực Ban chỉ đạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Nguyễn Thị han, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng ban.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Đồng chí Giám đốc Sở LĐTBXH, Phó ban thường trực; Chủ nhiệm chương trình 05 và chương trình giải quyết việc làm sau cai;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Trần Phồn, Giám đốc Côgn an tỉnh, Phó ban; Chủ nhiệm chương trình 06 và kiểm soát ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Hồ Hữu Thới, Giám đốc Sở VHTT, Phó ban; Chủ nhiệm chương trình tuyên truyền và 87/CP-814/CP;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5. Nguyễn Hành, Trưởng ban dân tộc và miền núi, Phó ban; Chủ nhiệm chương trình chuyển đổi cây trồng thuốc phiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">6. Phạm ứng, Giám đốc Sở y tế, Phó ban; Chủ nhiệm chương trình HIV/AIDS và cai nghiện ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">II. Các ủy viên ban:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Nguyễn văn Trân, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Thái Khắc Thư, Bí thư tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Nguyễn Thị Minh Châu, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">5. Hoành Nhật Quang, Phó Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">6. Thái Văn Hằng, Phó giám đốc Sở Tài chính - Vật giá.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">7. Phạm Quý Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">8. Phạm Minh Đạo, Phó Giám đốc Sở du lịch.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">9. Tô Thế Đồng, Giám đốc Sở thương mại.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">10. Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở tư pháp.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">11. Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc đài phát thanh truyền hình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">12. Bùi Văn tiên, Tổng biên tập Báo Nghệ An.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">13. Hoàng Văn nhậm, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">III. Thư ký Ban chỉ đạo:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Trân Thận, chuyên viên VP. UBND tỉnh.</FONT></P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH NGHỆ AN </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Hồ Xuân Hùng</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.