Số ký hiệu văn bản

03/1999/QĐ-TCHQ

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/01/1999
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 03/1999/QĐ-TCHQ ngày 04/01/1999 Về việc thành lập Ban chỉ đạo đợt cao điểm vận động phòng, chống ma tuý
Cơ quan ban hành
  • Tổng cục Hải quan
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<DIV class=Section1>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">QUYẾT ĐỊNH&nbsp;<BR><?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>số 03/1999/QĐ-TCHQ ngày 04/01/1999 </SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Về việc thành lập Ban chỉ đạo đợt cao điểm vận động phòng, chống ma tuý<o:p> </o:p></SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN<o:p> </o:p></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Quyết định 686/TTg của ngày 25/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng chống ma tuý;<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20/02/1990;<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Quyết định 1016/TTg ngày 29/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung ông Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan làm thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng chống ma tuý;<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Căn cứ Quyết định của Chính phủ tại văn bản số 1411/CP-NC ngày 28/11/1998 về việc mở đợt cao điểm vận động phòng, chống ma tuý;<o:p> </o:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo và ông Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan,<o:p> </o:p></SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">QUYẾT ĐỊNH:<o:p> </o:p></SPAN></B></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 1. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý của Ngành Hải quan. Gồm các thành viên sau đây:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">1/ Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng cục trưởng - Trưởng Ban.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">2/ Đồng chí Nguyễn Đức Nga, Phó Cục trưởng Cục ĐT CBL - Phó trưởng Ban.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">3/ Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Chánh Văn phòng - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">4/ Đồng chí Mai Thế Huyên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">5/ Đồng chí Lê Hải Suy, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB-ĐT: Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">6/ Đồng chí Đặng Ngọc Cơ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài vụ - Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">7/ Đồng chí Vũ Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Giám sát - quản lý: Uỷ viên.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Cục Điều tra chống buôn lậu.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 2.</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý của Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ:<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Giúp Tổng cục trưởng đề ra và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong toàn ngành Hải quan.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Hướng dân, đôn đốc, kiểm tra các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng; Quyết định, Chỉ thị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; kế hoạch, phương án của Ban chỉ đạo trong lĩnh vực phòng, chống và kiểm soát ma tuý.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Tổ chức phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trong và ngoài ngành thực hiện có hiệu quả hoạt động đấu tranh kiểm soát ma tuý của ngành Hải quan. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Tham gia xây dựng các văn bản pháp quy có liên quan đến hoạt động đấu tranh kiểm soát ma tuý của ngành Hải quan. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống và kiểm soát ma tuý của ngành Hải quan. <o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 3.</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.<o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Điều 4. </SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. <o:p></o:p></SPAN></P></DIV>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TỔNG CỤC HẢI QUAN </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>TỔNG CỤC TRƯỞNG (TỔNG CỤC)</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Phan Văn Dĩnh</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.