Số ký hiệu văn bản

1426/1998/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 01/10/1998
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 1426/1998/QĐ-UB ngày 01/10/1998 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc chuyển giao nhiệm vụ chương trình 06CP (phòng chống và kiểm soát ma tuý)
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Nghệ An
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN<BR>số 1426/1998/QĐ-UB ngày 01/10/1998 </FONT></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman"><I>V</I></FONT><I><FONT face="Times New Roman">ề việc chuyển giao nhiệm vụ chương trình 06CP (phòng chống và kiểm soát ma tuý)</FONT></I></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">UỶ BAN NHÂN TỈNH NGHỆ AN</FONT></B></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">- Căn cứ quyết định số 686 TTg ngày 25/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ, thông báo số 150 TB ngày 19/12/1997 của văn phòng chính phủ và công điện số 01 BKHT ngày 5/9/1998 của Uỷ ban Quốc gia ma tuý.</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">- Xét đề nghị của Công an tỉnh tại công văn số 487 BC 17 ngày 6/3/1998 và đề nghị của Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội họp ngày 26-9-1998.</FONT></I></P><A name=0></A><B><FONT face="Times New Roman">
<P align=center>QUYẾT ĐỊNH:</P></FONT></B>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1</FONT></B><FONT face="Times New Roman">: Nay chuyển giao nhiệm vụ chương trình 06 CP (Phòng chống và kiểm soát ma tuý) từ Ban dân tộc và miền núi sang Công an tỉnh quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Cử ông Trần Phồn Giám Đốc Công an tỉnh, Phó ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, trực tiếp làm chủ nhiệm chương trình.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Cử ông Nguyễn Hành, Trưởng Ban dân tộc và Miền núi, Phó Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội, trực tiếp làm chủ nhiệm đề án chuyển đổi cây trồng thuốc phiện, thuộc chương trình 06CP.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2:</B> - Công an tỉnh được thành lập bộ phân thường trực về phòng chống và kiểm soát ma tuý từ 3-5 người; Để giúp đồng chí chủ nhiệm chương trình 06CP, tổ chức triển khai nhiệm vụ và kế hoạch phòng, chống và kiểm soát ma tuý của ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn giao.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Biên chế của bộ phận thường trực, được huy động trong cán bộ và chiến sỹ thuộc tổng định biên của Công an tỉnh.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Ban Dân tộc và Miền núi chịu trách nhiệm bàn giao cho Công an tỉnh xong trước ngày 10 tháng 10 naưm 1998 về: Nhiệm vụ kế hoạch 1998, nguồn kinh phí, các công văn giấy tờ, các đề án của chương trình và những vấn đề tồn đọng khác....thuộc chương trình 06CP.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B>: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban dân tộc và miền núi, thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, Giám đốc Sở tài chính- Vật giá và thủ trưởng cac Ban ngành có liên quan và các ông có tên tại điều 1; chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.</FONT></P>
<P align=justify>&nbsp;</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>TM. UBND TỈNH NGHỆ AN</B><BR><B>KT. CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B> <SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Nguyễn Thị Han</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.