Số ký hiệu văn bản

1/CP

Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 11/01/1994
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Nghị định số 1/CP ngày 11/01/1994 Về việc thành lập Cục phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Bộ Lao động -Thương binh và xã hội
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><STRONG>NGHỊ ĐỊNH<BR>số 1/CP ngày 11/01/1994 </STRONG></P>
<P align=center><B><I><FONT face="Times New Roman">Về việc thành lập Cục phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Bộ Lao động -Thương binh và xã hội.</FONT></I></B></P>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">CHÍNH PHỦ</FONT></B></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;</FONT></I></P>
<P align=justify><I><FONT face="Times New Roman">Xét đề nghị của Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;</FONT></I></P><A name=0></A>
<P align=center><B><FONT face="Times New Roman">NGHỊ ĐỊNH:</FONT></B></P>
<P align=justify><B><FONT face="Times New Roman">Điều 1</FONT></B><FONT face="Times New Roman">. Thành lập Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=1></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 2</B>. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có nhiệm vụ:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">1. Giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống các tệ nạn xã hội, trước mắt là nạn mại dâm và nghiện hút ma tuý, để Bộ trưởng trình Chính phủ phê duyệt; sau đó hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng các dự án, chính sách, chế độ về phòng, chống các tệ nạn xã hội để Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trình Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền; hướng dẫn và kiểm tra các ngành, các cấp và các cơ sở thực hiện các chính sách, chế độ đó.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">3. Cùng các cơ quan có liên quan tổ chức việc tuyên truyền, vận động, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">4. Cùng các địa phương và các ngành, các đoàn thể có liên quan tổ chức xây dựng và quản lý các cơ sở chữa trị, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho các đối tượng tệ nạn xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=2></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 3</B>. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có 1 Cục trưởng và 1 đến 2 Phó Cục trưởng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Cục trưởng và Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman">Căn cứ nhiệm vụ quy định ở Điều 2, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=3></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 4</B>. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí sự nghiệp, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước; biên chế của Cục trong tổng số biên chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=4></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 5</B>. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc lập đơn vị chuyên trách về phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=5></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 6</B>. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các qui định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.</FONT></P><FONT face="Times New Roman"><A name=6></A></FONT>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman"><B>Điều 7</B>. Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"></FONT>&nbsp;</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>CHÍNH PHỦ </B><SPAN>&nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Võ Văn Kiệt</B></TD></TR></TBODY></TABLE>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.