Số ký hiệu văn bản

798/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/05/2000
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định số 798/QĐ-UB ngày 10/05/2000 của UBND tỉnh Sơn La V/v cấp phát quản lí, sử dụng thanh quyết toán kinh phí tổ chức giáo dục chữa trị cai nghiệm cho người nghiện ma tuý tại cộng đồng
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Sơn La
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<B>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">Quyết định của UBND tỉnh Sơn La<BR>số 798/QĐ-UB ngày 10/05/2000&nbsp;</FONT></P></B>
<P align=center><B>V/v cấp phát quản lí, sử dụng thanh quyết toán kinh phí tổ chức giáo dục chữa trị cai nghiệm cho người nghiện ma tuý tại cộng đồng.</B></P><B>
<P align=center>-----</P><FONT face="Times New Roman,Courier New">
<P align=center>ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA</FONT></B>&nbsp;</P>
<P align=justify>Căn cứ luật tổ chức HĐND - UBND ( sửa đổi)</P>
<P align=justify>Căn cứ quyết định số 142/QĐ-UB ngày 2/2/2000 v/v giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí chương trình phòng chống ma tuý cho Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.</P>
<P align=justify>Căn cứ quyết định 944/QĐ-UB ngày 7/6/1999 của UBND tỉnh Sơn La v/v chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiệm ma tuý</P>
<P align=justify>Xét đề nghị của liên ngành Tài chính vật giá - Sở Lao động - TBXH tại tờ trình số : 218/TT-LN ngày 4/5/2000.</P><B>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">QUYẾT ĐỊNH</FONT></P>
<P align=justify>Điều 1<SMALL></SMALL></B>. Tiếp tục cho phép Chi cục phòng chống TNXH được áp dụng việc thanh toán chế độ cai nghiện thuộc chương trình phòng chống ma tuý (Chương trình 06) theo hướng dẫn liên ngành số 596/HD-LN ngày 15/9/1999 của liên ngành Tài chính - vật giá - Lao động - TBXH.</P><B>
<P align=justify>Điều 2</B>. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở tài chính - vật giá, Giám đốc Sở Lao động - TBXH, Chi cục trưởng Chi cục phòng chống TNXH, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</P>
<P align=justify>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2000 ./.</P>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><B>T/M UBND TỈNH SƠN LA </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><SPAN><B>CHỦ TỊCH</B> &nbsp;</SPAN>
<DIV align=center>(Đã ký) </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Lê Bình Thanh</B></TD></TR></TBODY></TABLE><FONT size=4></FONT>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.