Số ký hiệu văn bản

34/1998/CT-UB

Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 04/12/1998
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Chỉ thị số 34/1998/CT-UB ngày 04/12/1998 của UBND tỉnh Thái Nguyên Về mở đợt cao điểm tấn công phòng chống ma tuý
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New"><STRONG>Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên<BR>số 34/1998/CT-UB ngày 04/12/1998&nbsp;</STRONG></FONT></P>
<P align=center><STRONG>Về mở đợt cao điểm tấn công phòng chống ma tuý</STRONG></P>
<P align=left>Hiện nay, tình hình buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma tuý trong cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đang diễn ra rất phức tạp và nghiêm trọng. Theo thống kê chưa đầy đủ cho đến nay toàn tỉnh có gần 6000 người nghiện ma tuý, số lượng ma tuý do số con nghiện sử dụng hàng ngày không nhỏ. Bọn tội phạm đã hình thành các đường dây buôn bán ma tuý, thủ đoạn ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Tình hình buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma tuý đã gây ra những hậu quả lớn về kinh tế- xã hội, là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm làm mất ổn định về an ninh- trật tự gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.</P>
<P align=justify>Thực hiện Công điện số 1411/CT-NC ngày 28/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm vận động phòng chống ma tuý từ 30/11/1998 đến hết năm 1999. UBND tỉnh Chỉ thị cho Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cần tập trung triển khai thực hiện ngay một số việc sau đây:</P>
<P align=justify>1- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện "<B>Chương trình phòng chống ma tuý 1998- 2000</B>" theo tinh thần Quyết định số 139/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 41/KH-UB ngày 26/9/1998 của UBND tỉnh đến cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân ở địa phương. Đồng thời tổ chức mở đợt cao điểm ra quân đồng loạt tấn công tội phạm ma tuý từ ngày 30/11/1998 nhằm tạo ra phong trào quần chúng rộng rãi phòng ngừa có hiệu quả tệ nạn nghiện ma tuý.</P>
<P align=justify>2- Các ngành Văn hoá- Thông tin, Giáo dục đào tạo, Tư pháp, Đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình ở địa phương, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần có kế hoạch mở đợt tuyên truyền rộng khắp trong nhân dân kể cả vùng sâu, vùng xa những văn bản pháp luật về phòng chống ma tuý, tác hại của ma tuý nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về tác hại của ma tuý, tạo ra phong trào toàn dân lên án tệ nạn ma tuý, tích cực tham gia phòng chống bọn tội phạm về ma tuý.</P>
<P align=justify>- Ngành Công an có kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn lực lượng Công an cơ sở, các cơ quan xí nghiệp trường học xây dựng các hộp thư nhân dân phát hiện và tố giác hoạt động của bọn tội phạm ma tuý để phục vụ cho công tác đấu tranh.</P>
<P align=justify>3- Các cơ quan xí nghiệp, trường học, UBND các huyện, thành phố, thị xã cần kiểm điểm đánh giá kết quả công tác phòng, chống ma tuý trong những năm qua, trọng tâm là 2 năm 1997- 1998. Nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được, xác định rõ nguyên nhân. Đồng thời tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát đánh giá đúng tình hình tệ nạn ma tuý, từ đó xây dựng kế hoạch cho sát hợp với tình hình. Kế hoạch đề ra phải xác định rõ mục tiêu, những công việc phải làm trong từng thời gian, có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, từng đơn vị để thực hiện.</P>
<P align=justify>- Riêng các cơ quan xí nghiệp, trường học phải tiến hành khảo sát, lập danh sách số cán bộ công nhân viên chức nghiện hút, tiêm chích ma tuý và báo cáo số liệu về UBND tỉnh. Sau đó phải có biện pháp giải quyết theo quy định của Bộ luật Lao động.</P>
<P align=justify>4- Lực lượng Công an nhân dân phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức lực lượng mở các đợt cao điểm tập trung đánh mạnh vào bọn buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép các chất ma tuý, triệt phá các đường dây, các tụ điểm mua bán ma tuý, nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị truy tố bọn tội phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp ở địa phương mở cuộc vận động quần chúng tố giác tội phạm ma tuý, triệt phá bằng được các tụ điểm tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma tuý, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo Bộ Luật hình sự và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.</P>
<P align=justify>5- Ngành Lao động- Thương binh và xã hội có kế hoạch củng cố tăng cường hiệu quả việc tổ chức cai nghiện bắt buộc tại trung tâm 05-06 của tỉnh. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hình thức cai nghiện tại cộng đồng và công tác quản lý giáo dục đối tượng sau cai nghiện, hạn chế tỷ lệ tái nghiện. Đồng thời tiếp tục củng cố mở rộng trung tâm xúc tiến việc làm, tổ chức dạy nghề cho số đối tượng sau cai nghiện.</P>
<P align=justify>6- Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử bọn tội phạm về ma tuý theo các điều của Bộ Luật hình sự sửa đổi, xử lý nghiêm minh bọn tội phạm nhằm giáo dục, răn đe tội phạm và nâng cao khí thế của quần chúng trong phòng ngừa và đấu tranh phòng chống ma tuý.</P>
<P align=justify>7- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội các cấp. Đặc biệt chú trọng vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Hội Nông dân....phát động phong trào "<B>Toàn dân lên án, phát hiện tội phạm ma tuý, cảm hoá giáo dục những người nghiện ma tuý tại cộng đồng dân cư</B>" nhằm tạo ra phong trào toàn dân tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống ma tuý nhằm đẩy lùi tội phạm ma tuý và tệ nghiện ma tuý ở từng cơ quan xí nghiệp, trường học, các cụm dân cư trong toàn tỉnh.</P>
<P align=justify>8- UBND các cấp trong tỉnh phải kiện toàn ngay Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý theo tinh thần Quyết định 139 của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch UBND cùng cấp triển khai kế hoạch phòng chống ma tuý ở địa phương và làm nhiệm vụ thường trực theo dõi đợt cao điểm vận động quần chúng đấu tranh phòng chống ma tuý.</P>
<P align=justify>Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp, trường học, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hàng tuần, hàng tháng phải có báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh).</P>
<P align=justify>Giao cho Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổng hợp triển khai kế hoạch phòng chống ma tuý của địa phương, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.</P><FONT size=4>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>T/M UBND TỈNH THÁI NGUYÊN </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>KT/ CHỦ TỊCH</B>&nbsp;<BR><B>PHÓ CHỦ TỊCH</B></FONT>
<DIV align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">(Đã ký)</FONT> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B>Nguyễn Thị Phương Thảo</B></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=justify>&nbsp;</P></FONT><FONT size=4></FONT>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.