Số ký hiệu văn bản

19/2004/CT-UB

Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 10/09/2004
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Chỉ thị số 19/2004/CT-UB ngày 10/09/2004 của UBND Thành phố Cần Thơ V/v tăng cường công tác quản lý đối tượng mại dâm, ma túy đang cai nghiện, chữa bệnh tại gia đình và cộng đồng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn TP. Cần Thơ
Cơ quan ban hành
  • UBND Thành phố Cần Thơ
Lĩnh vực văn bản
  • AIDS và ma tuý, mại dâm
Người ký
<STRONG></STRONG>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New"><STRONG>Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ<BR>số 19/2004/CT-UB ngày 10/09/2004&nbsp;</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New"><STRONG>V/v tăng cường công tác quản lý đối tượng mại dâm, ma túy đang cai nghiện, chữa bệnh tại gia đình và cộng đồng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn TP. Cần Thơ.</STRONG></FONT></P>
<HR width="48%" SIZE=1>
<B></B>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Từ đầu năm đến nay, công tác đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được các ban ngành chức năng của thành phố tổ chức thực hiện với các đợt ra quân triệt phá nhiều tụ điểm mại dâm, ma túy, đưa gái mại dâm, người nghiện ma túy vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của thành phố để cai nghiện, chữa bệnh, dạy nghề. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác phối hợp ở một số ngành, địa phương chưa đồng bộ, công tác quản lý đối tượng ngoài cộng đồng chưa chặt chẽ, đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tệ nạn ma túy, mại dâm phát sinh và phát triển mạnh trên địa bàn thành phố; số người nghiện ma tuý gia tăng, không chỉ ở đô thị mà còn lan rộng đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt ma túy đã xâm nhập vào một số trường học...; đây là một hiểm họa đối với cộng đồng; gây tác hại cho sức khoẻ, phá hoại hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia, phát triển đất nước.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động phòng, chống ma túy và mại dâm của Chính phủ, quản lý chặt chẽ các đối tượng ma túy, mại dâm ngoài cộng đồng nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm phát sinh và phát triển, ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ thị:</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">1/. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nội bộ đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên, đoàn viên, hội viên...gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; giáo dục tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về tác hại của ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS và các biện pháp phòng ngừa; vận động rộng rãi trong quần chúng nhân dân tự giác tham gia bài trừ, phát hiện tố giác các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">2/ Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an, Sở y tế thành phố triển khai thực hiện Nghị định 56/2002/NĐ-CP ngày 15/05/2002 của Chính phủ và Thông tư Liên bộ 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 24/01/2003 của Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 56/2002/NĐ-CP ngày 15/05/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">3/. Công an thành phố chỉ đạo Công an các địa phương tổ chức rà soát lại địa bàn, có kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức các đợt truy quét tệ nạn mại dâm, sử dụng trái phép các chất ma túy nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma tuý trên địa bàn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Tổ chức khảo sát triệt phá các tụ điểm mại dâm trá hình, khiêu dâm ở các khu dân cư, tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Nắm lại số đối tượng có tiền án, tiền sự, số cai nghiện từ Trung tâm về, để lập hồ sơ quản lý; đồng thời phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, thống kê lập danh sách đối tượng ma túy, mại dâm đang cư ngụ tại địa phương để lập hồ sơ đưa vào quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ đẩy mạnh công tác đấu tranh, kiểm soát nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt phá các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; xử lý nghiêm và không để tình trạng mua bán, tiêm chích ma túy ở các khu vực công cộng, khu dân cư, trường học; nơi nào để tình trạng sử dụng ma túy nơi công cộng thì cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn và Trưởng Công an địa phương, cảnh sát khu vực nơi đó chịu trách nhiệm;</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Phối hợp với ngành Toà án, Kiểm sát kịp thời đưa ra xét xử lưu động, điển hình những vụ việc mua bán ma túy tại địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa và răn đe tội phạm.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">4/. Người nghiện ma túy đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">5/. Người mại dâm đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn tái phạm hoặc không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">6/. Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với các ngành chức năng kiên quyết không để xảy ra tình trạng ma túy xâm nhập học đường và tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng ma túy; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh trong việc quản lý và kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp nhằm ngăn chặn ma túy vào học đường.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">- Các trường học rà soát, nắm chắc tình hình học sinh, sinh viên, giáo viên sử dụng ma túy, hoặc có nghi vấn sử dụng ma túy; lập các hộp thư tố giác để cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên phát hiện đối tượng sử dụng ma túy và tố giác những đối tượng ở ngoài trường có hành vi lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma túy, kịp thời báo cơ quan chức năng xem xét xử lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">7/. Sở Y Tế phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khám, chữa bệnh cho người nghiện ma túy tại cơ sở chữa bệnh và cai nghiện cho người nghiện tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002; tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại dược phẩm gây nghiện.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">8/. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét dự trù và cấp kinh phí kịp thời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an thành phố tổ chức cai nghiện tại cộng đồng, gia đình cho người nghiện ma túy.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">9/. Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Tư pháp phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị, các đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong các tổ chức thành viên; giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại cộng đồng khu dân cư, nhà hàng, khách sạn, nhà trọ...; phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác các tụ điểm hoạt động mại dâm, mua bán ma túy; giáo dục cảm hoá đối tượng ma túy, mại dâm, trợ vốn, tạo việc làm, giúp họ thay đổi hành vi nhằm hạn chế tình trạng tái nghiện, tái phạm tại địa bàn khu dân cư.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">10/. Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn mình quản lý.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Các Sở, ban ngành và UBND các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thành phố.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman,Courier New">Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Chỉ thị số 21/2002/CT-UB ngày 31/12/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ và được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn thành phố./.</FONT></P><FONT face="Times New Roman,Courier New" size=4>
<TABLE align=right border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>T/M UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ </B><SPAN>&nbsp;</SPAN></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><FONT face="Times New Roman,Courier New"><B>CHỦ TỊCH</B>&nbsp;</FONT>
<DIV align=center><FONT face="Times New Roman,Courier New">(Đã ký)</FONT> </DIV></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle><B><FONT face="Times New Roman,Courier New">Võ Thanh Tòng</FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.