Số ký hiệu văn bản

1004/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/07/2009
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Đại hội đại biểu các DTTSVN
Người ký

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam
____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm:

1. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng ban;

2. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Phó Trưởng ban;

4. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương – Phó Trưởng ban;

5. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính – Phó Trưởng ban;

6. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban;

7. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Phó Trưởng ban;

8. Ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an – Phó Trưởng ban;

9. Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – Phó Trưởng ban;

10. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

11. Ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thành viên;

12. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thành viên;

13. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Thành viên;

14. Ông Nguyễn Bá Thủy, Thứ trưởng Bộ Y tế - Thành viên;

15. Ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân tộc – Thành viên;

16. Ông Bùi Văn Huấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng – Thành viên.

Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo:

17. Ông Huỳnh Phước Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội – Phó Trưởng ban;

18. Ông Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – Thành viên;

19. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương – Thành viên;

20. Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Thành viên;

21. Ông Hoàng Công Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng – Thành viên;

22. Ông Đào Ngọc Dung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc - Thành viên;

23. Ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên – Thành viên;

24. Ông Sơn Song Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - Thành viên;

25. Ông Trần Đình Phùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành viên;

26. Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Thành viên;

27. Ông Hà Phúc Mịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Thành viên;

28. Bà H’Ngăm Niếk Đăm, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam – Thành viên;

29. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Thành viên;

30. Ông Đỗ Công Mùi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam – Thành viên;

31. Ông Vũ Văn Hiến, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam – Thành viên;

32. Ông Đinh Văn Luyện, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân – Thành viên;

33. Bà Hoàng Minh Nguyệt, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – Thành viên;

34. Ông Hà Minh Huệ, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam – Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các cấp.

2. Chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện Đề án Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam đã được phê duyệt.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo Đại hội các cấp. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Điều 4. Ủy ban Dân tộc là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ:

1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các cấp;

2. Theo dõi, tổng hợp kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam các cấp để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc;

3. Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc phân công.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
(đã ký)​

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.