Số ký hiệu văn bản

13/1998/QĐ-TTg

Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 23/01/1998
Ngày có hiệu lực

Trích yếu Quyết định Số 13/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Cơ quan ban hành
  • Chính Phủ
Lĩnh vực văn bản
  • Chương trình 135
Người ký
<P align=center><STRONG>&nbsp;</STRONG><FONT face=Arial size=2><STRONG>QUYẾT&nbsp;ĐỊNH&nbsp;<BR>Số 13/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN<BR>CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI<BR>CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA<BR>----------------------</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;<BR>- Xét đề nghị của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi.</FONT>
<P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG>QUYẾT ĐỊNH:</STRONG></FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 1.</STRONG> Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa. Thành phần Ban chỉ đạo gồm có:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>1. Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn.</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>2. Phó trưởng Ban thường trực: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Hoàng Đức Nghi..</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>3. Các thành viên:</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tào Hữu Phùng.</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nguyễn Xuân Thảo.</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nguyễn Văn Đăng.</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Nguyễn Lương Trào.</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi: Trần Lưu Hải.</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Mời đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Hội Nông dân Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo.</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>Uỷ ban Dân tộc và Miền núi sử dụng bộ máy hành chính của Uỷ ban phục vụ các hoạt động của Ban chỉ đạo.</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 2.</STRONG> Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa có nhiệm vụ:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Phối hợp các Bộ, ngành, chính quyền các địa phương và các đoàn thể nhân dân thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn.</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện chương trình.</FONT> </P></BLOCKQUOTE>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2><STRONG>Điều 3</STRONG>. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</FONT></P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=8 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width="50%">
<P align=justify></P></TD>
<TD vAlign=top width="50%">
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ</FONT></P>
<P align=justify><FONT face=Arial size=2>&nbsp;<STRONG>Phan Văn Khải</STRONG> <EM>(Đã ký)</EM></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

Cổng thông tin hoạt động theo giấy phép số: 58/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 02/05/2013

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Thông tin liên hệ: Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc. Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04 37349540/ 080 44695.

Fax: 04 38231122. Email: banbientap@cema.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.